Nordea Direct og ansvarlig långivning

Tilbud om og betjening av lån stiller ansvar til oss som långiver og deg som låntager.

Kredittvurdering

Alle som søker om boliglån og kreditter hos oss blir kredittvurdert. Enkelt sagt betyr det at vi ser på om du kan betjene (betale) lånet du har søkt om.

For å beregne om du kan få et tilbud gjør banken en helhetlig vurdering av evnen til å betjene lånet du har søkt om, samt øvrige lån du måtte ha, etter at alle vanlige utgifter til et normalt livsopphold er betalt. Vi gjør også en test av evnen din til å betjene gjelden dersom det generelle rentenivået går opp med 5 %. Dersom banken er i tvil om du kan betale tilbake lånet, vurderer vi å tilby et lavere beløp.

Lånetilbud med fraråding

Dersom gjeldsbetjeningsevnen din er på grensen til å tåle en 5 % renteoppgang, gir vi i noen tilfeller tilbud om lån med såkalt fraråding. Det gjør vi også i tilfeller der det er andre grunner til at du bør overveie grundig å ta opp tilbudt lån. Dette betyr at du som låntager bør vurdere ekstra nøye om du kan ta opp lånet. 

Tenk selv

Selv om banken gjør en grundig kredittvurdering, er det du som kjenner din økonomiske situasjon best. Som låntager har du derfor et selvstendig ansvar for å vurdere din egen evne til å betjene gjeld. Hvis du er usikker, anbefaler vi deg å prate med oss eller andre før du velger å ta opp et lån. 

Sett opp budsjett og buffer

Det er et godt råd å sette opp et månedsbudsjett med inntekter og alle utgifter, slik at du ser akkurat hva du har til betjening av lån. Du bør også legge inn en buffer for fremtidig renteøkning. Myndighetenes anbefaling er en buffer som tilsvarer en renteøkning på 5 % fra dagens nivå. 

I tillegg er det lurt å sette av et månedlig beløp i sparing til uforutsette utgifter. I lånekalkulatoren vår kan du se hvor mye et spesifikt lånebeløp vil koste i måneden.

Vi ønsker å være en ansvarlig långiver og tilby lån du kan leve med.