Man and woman relaxing on sofa

Betaling

Vi har en rekke elektroniske løsninger som kan hjelpe deg å motta og sende penger. Skal du betale til utlandet? Det kan du enkelt gjøre i nettbanken.

Betaling til og fra utlandet

Oversikt over opplysninger du trenger for å sende betaling til utlandet og motta betaling fra utlandet. 

NB! Nordea Direct tar ikke mot sjekker fra utlandet.

Les mer om utenlandsbetalinger

Betaling innen EU/EØS

SEPA står for Single Euro Payments Area. SEPA er et EU-initiativ som er opprettet for å gjøre det enklere og billigere å sende og motta euro i europeiske land.

Les mer om SEPA-betaling

Nordea Directs BIC/SWIFT: GJASNO21 innenfor SEPA og DNBANOKK for øvrige betalinger

Internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS)

Norske myndigheter har inngått internasjonale avtaler om utveksling av formuesopplysninger, FATCA og CRS. Det betyr at Nordea Direct er pliktig til å rapportere kunder som er skattemessig bosatt i andre land til Skatteetaten, som rapporterer informasjonen videre til landene det gjelder.

Les mer om FATCA og CRS