Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er en amerikansk lov som gir USA anledning til å identifisere og beskatte amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA.

Common Reporting Standard (CRS) er et internasjonalt rammeverk om utveksling av informasjon om finansielle konti. Rammeverket er fastsatt av OECD. Avtalen innebærer at finansinstitusjoner har en plikt til å innhente informasjon om kontohaveres skattemessig bosted eller hjemme tilhørighet og årlig rapportere informasjon om finansielle konti eid av kunder med skattemessig bosted eller hjemme tilhørighet i en annen stat eller jurisdiksjon. 

Avtale

Norge har inngått en avtale med USA om å gjennomføre FATCA. Reglene er gitt i forskrift til ligningsloven, og trådte i kraft 1. juli 2014.

Norske banker vil i framtiden spørre sine kunder om de er skattepliktige i andre land enn Norge. Denne rapporteringen vil senere bli utvidet til å omfatte også andre land enn USA. Les mer om FATCA hos Skatteetaten.noÅpnes i nytt vindu

Nordea Direct er pålagt å gi opplysninger til Skatteetaten om våre kunder som er skattemessig bosatt i et av landene som har inngått nevnte avtaler. Dette gjelder både privatkunder og bedriftskunder. 

Dersom du har mottatt et brev fra oss og ønsker å avkrefte at du er skattemessig tilhørende ett annet land må du fylle ut og signere egenerklæringsskjema som du finner til høyre.

Amerikanske statsborgere vil bli rapportert til USA på grunn av statsborgerskapet.

Dersom du mener du ikke er skattemessig bosatt i USA, må du levere dokumentasjon på at du ikke lenger er amerikansk statsborger. Mer informasjon er å finne på skatteetaten.no