Valutaregisteret

Rapportering

Valutaregisterloven pålegger banker og finansinstitusjoner å rapportere alle transaksjoner som krysser geografiske grenser til Toll- og avgiftsdirektoratets (TAD) valutaregister. Rapporteringskravet gjelder både bedriftskunder og personkunder.

Valutaregisterloven pålegger banker å rapportere alle utlandsbetalinger til Valutaregisteret. Rapporteringskravet gjelder både bedriftskunder og personkunder. 

Dette gjelder følgende transaksjoner: 

  • Alle overførsler til eller fra utlandet 
  • All kortbruk i utlandet (enkelttransaksjoner over NOK 25.000 rapporteres enkeltvis av banken) 

Tilleggsinformasjon som må oppgis for rapportering ved utlandsbetalinger over NOK 100 000:

  • Betalingens art. Dette oppgis ved at du supplerer betalingsinformasjonen med en betalingsartkode, som du finner i nettbanken via egen rullegardin.
  • Hva betalingen gjelder. Dette kan du skrive i en kort tekst i eget felt i nettbanken.