Depositumskonto hos Nordea

Den 1. november i år vil Nordea Direct bli fusjonert inn i Nordea og i løpet av andre kvartal 2023 flyttes kundene våre til Nordea. Siden vi fra 1. november blir én bank, tilbyr vi nå depositumskonto i Nordea.

Nyttig å vite om bestilling av depositumskonto i Nordea

  • Utleier må etablere kundeforhold i Nordea
  • Kontoen opprettes i leietakers navn
  • Kun tillatt med én leietaker per depositumskonto
  • Kontoen sperres og disponeres av leietaker og utleier i felleskap
  • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven og er en sikkerhet for utleier ved skyldig husleie, skader på boligen og lignende
  • Depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie
  • Utleier betaler etableringsgebyret for å opprette kontoen. Se prisene på nordea.noÅpnes i nytt vindu
  • Når kontoåpningen er signert av begge parter, kan depositumsbeløpet innbetales til kontoen
  • Både utleier og leietaker kan se saldo på depositumskontoen i nettbanken. I mobilbanken vises kun kontonummer, ikke saldo. 

Avslutning av konto

Når leieforholdet opphører kan utleier enkelt be om at midlene frigis.

Når depositumsbeløpet er frigitt kan leietaker fritt benytte kontoen.