Chat med oss Kundeservice

Depositumskonto

Skal du leie ut bolig, er det vanlig å kreve et depositum fra leietager som sikkerhet.

Nyttig å vite om bestilling av depositumskonto

  • Leietaker må være over 18 år
  • Leietaker eier kontoen og får rentene
  • Utleier kan se kontoen i sin nettbank
  • Konto er sperret slik at hverken leietaker eller utleier kan ta ut pengene alene
  • Depositumsbeløpet kan ikke overstige 6 måneders husleie
  • Utleier betaler kostnaden for opprettelse av kontoen
  • Kontoen kan kun bestilles i nettbanken
  • Leietaker må signere avtalen med BankID

Avslutning av konto

Når leieforholdet opphører kan utleier enkelt be om at midlene frigis.

Når depositumsbeløpet er frigitt kan leietaker fritt benytte kontoen.

Tips til utleie

Skal du leie ut bolig kan det dukke opp mange spørsmål både før, underveis og når leieforholdet skal sies opp. 

Se sjekklisten vår for gode tips til utleie