Depositumskonto

Skal du leie ut bolig, er det vanlig å kreve et depositum fra leietager som sikkerhet.

Nyttig å vite om bestilling av depositumskonto

 • Både utleier og leietaker må være kunde i Nordea Direct før utleier kan bestille depositumskonto
 • Leietaker må være over 18 år
 • Leietaker eier kontoen og får rentene
 • Utleier kan se kontoen i sin nettbank
 • Konto er sperret slik at hverken leietaker eller utleier kan ta ut pengene alene
 • Depositumsbeløpet kan ikke overstige 6 måneders husleie
 • Utleier betaler kostnaden for opprettelse av kontoen. Se prisliste for gjeldende vilkår.
 • Kontoen kan kun bestilles i nettbanken
 • Leietaker må signere avtalen med BankID

Avslutning av konto

Når leieforholdet opphører kan utleier enkelt be om at midlene frigis.

Når depositumsbeløpet er frigitt kan leietaker fritt benytte kontoen.

Slik bestiller du depositumskonto:

Kontoen bestilles i nettbanken.

Dette må du ha klart når du som utleier bestiller kontoen:

 • Kopi av leiekontrakt
 • Adressen til utleieenheten
 • Navn, fødselsnummer, e-post og telefonnummer til den andre parten

Tips til utleie

Skal du leie ut bolig kan det dukke opp mange spørsmål både før, underveis og når leieforholdet skal sies opp. 

Se sjekklisten vår for gode tips til utleie