Vilkår for bank- og kredittkort

Regler for kortbruk

Kortet skal som hovedregel benyttes sammen med PIN-kode. Vi ber deg lære PIN-koden utenat, slik at du ikke behøver å skrive den ned.

Siden kortet er et verdidokument, må du hele tiden vite hvor det er oppbevart og ikke legge kortet et sted hvor det er lett tilgjengelig for andre.

Les mer om sikker kortbruk

Identifisering

Ved bruk av kortet skal du identifisere deg med PIN-koden. Dersom brukerstedet benytter signatur istedenfor PIN-kode, må du legitimere deg med annen legitimasjon dersom brukerstedet krever dette.

Ansvar og risiko

Din egenandel er inntil 1 200 kroner for tap som skyldes andres urettmessige bruk av betalingskort når tilhørende personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre er benyttet.

Din egenandel er inntil 12 000 kroner for tap som skyldes andres urettmessige bruk av betalingskort dersom grov uaktsomhet har muliggjort misbruket, eller du har unnlatt å melde kortet sperret snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at betalingskortet er kommet bort (eller innen rimelig tid etter at dette burde vært oppdaget).

Reklamasjon

Vil du reklamere på et feilbelastet eller dobbeltført beløp, skal dette skje så fort som mulig. Reklamasjonsretten går uansett tapt 13 måneder etter belastningstidspunktet.

Utenlandsk spillvirksomhet

Norske myndigheter har gitt norske banker forbud mot å formidle betaling til brukersteder utenfor Norge når det gjelder pengespillvirksomhet. Det vil derfor ikke være mulig å benytte bankkortet eller MasterCard til å betale for utenlandske pengespill.