Chat med oss Kundeservice

Få det beste ut av nettbanken

Vi vil hjelpe deg til å få et godt forhold til nettbanken. Å håndtere økonomien din skal være enkelt hos oss, men det blir enda bedre om du bruker litt tid på å bli bedre kjent med funksjonene i nettbanken din.

Tips for å bruke nettbanken mer effektivt

1. Gå gjennom betalingsavtalene dine

Oppdater der hvor det er behov og slett de du ikke trenger. Dette administreres fra menypunktet «Faste betalingsavtaler» under «Betale og overføre».

  • eFaktura: Du har mulighet til å inngå avtale om å motta eFakturaer fra alle som tilbyr det automatisk i nettbanken. Du har også mulighet til å legge til hjelpetekst som beskriver hva avtalen gjelder.
  • AvtaleGiro: Er maksbeløpet høyt nok? Det kan ha vært prisstigning siden avtalen ble opprettet. Ta også høyde for at en AvtaleGiro i gitte tilfeller trekkes 2 ganger per måned, og derfor bør maksgrensen settes til minst det dobbelte.
  • Faste overføringer: Dette er overføringer til en annen konto du eier eller disponerer i Nordea Direct. Kanskje det er behov for å endre beløp eller sette opp nye overføringer til en felleskonto eller nye sparemål?
  • Faste betalinger: Dette er betalinger til en konto utenfor Nordea Direct, eller en konto du ikke eier eller disponerer i Nordea Direct. Vurder om de fortsatt er aktuelle eller om du mangler noen.

Rydd opp i betalingsavtalene dine her (du må logge inn)

2. Sett opp SMS-varslinger

Vet du at du kan bli varslet hver gang det kommer inn penger på kontoen din eller når du for eksempel har mindre enn 1 000 kroner igjen? Du kan enkelt sette opp SMS-varslinger under «Innstillinger» i nettbanken.

Sett opp SMS-varslinger (du må logge inn)

3. Få oversikt over bankkontoene dine

Har du mange kontoer og synes det er vanskelig å ha oversikt? Det er faktisk mulig å skjule de du ikke bruker så ofte. I tillegg kan du navngi alle bruks- og sparekontoer, slik at det er lett å skille dem fra hverandre. Alt dette ordner du fra «Kontoinnstillinger» i nettbanken.

Rydd opp i kontoene dine her (du må logge inn)

4. Gjør endringer på boliglånet ditt selv

Alle endringer du ønsker å gjøre på boliglånet kan gjøres både i nettbanken og i Nordea Direct-mobilbanken, under "Låne".

Ny og forbedret nedbetalingsplan 
Nå kan du kan se alle forfall på lånet ditt og finne en detaljert oversikt over hele nedbetalingstiden.

Endre forfallsdato
Du kan endre forfallsdato til en dato som passer bedre for deg. Husk at om du endrer forfallsdato vil dette kunne påvirke både rente og avdrag på beløpet du betaler pr mnd.

Endre kontonummer
Ønsker du å endre kontoen vi trekker lånet fra? Du må selv eie eller disponere kontoen du velger. 

Øke terminbeløp 
Betaler du inn mer på lånet hver måned vil du få redusert nedbetalingstid. Øker du terminbeløpet skjer endringen fra neste forfall, så fremt lånet ikke allerede ligger til betaling. Du kan ikke øke terminbeløpet før 1. forfall på lånet er betalt eller dersom det er innvilget avdragsfrihet på lånet.
Merk at du kun kan øke terminbeløpet – ikke redusere. 

Betale ned mer på lånet?
Betaler du inn ekstra på lånet vil du få redusert nedbetalingstid. Terminbeløpet vil være det samme og det er like enkelt som å overføre penger mellom egne kontoer.

Se mer om mobil- og nettbank og les ofte stilte spørsmål med svar her.