Endre boliglånet

Alle endringer du ønsker å gjøre på boliglånet kan gjøres både i nettbanken og i Nordea Direct-mobilbanken. I nettbanken finner du dette under «Låne», under «Endre lånedetaljer». I mobilbanken finner du dette under «Låne», under «Forfall og konto». Både hovedlånetaker og medlånetaker kan se oversikten og gjøre endringene.

Ny og forbedret nedbetalingsplan 
Nå kan du se alle forfall på lånet ditt og finne en detaljert oversikt over hele nedbetalingstiden.

Endre forfallsdato 
Du kan endre forfallsdato til en dato som passer bedre for deg. Husk at om du endrer forfallsdato vil dette kunne påvirke både rente og avdrag på beløpet du betaler pr mnd.

Endre kontonummer
Ønsker du å endre kontoen vi trekker lånet fra? Du må selv eie eller disponere kontoen du velger. 

Øke terminbeløp
Betaler du inn mer på lånet hver måned vil du få redusert nedbetalingstid. Øker du terminbeløpet skjer endringen fra neste forfall, så fremt lånet ikke allerede ligger til betaling. Du kan ikke øke terminbeløpet før 1. forfall på lånet er betalt eller dersom det er innvilget avdragsfrihet på lånet. 
Merk at du kun kan øke terminbeløpet – ikke redusere. 

Betale ned mer på lånet?
Betaler du inn ekstra på lånet vil du få redusert nedbetalingstid. Terminbeløpet vil være det samme og det er like enkelt som å overføre penger mellom egne kontoer.

Dersom du har andre spørsmål rundt boliglån finner du svaret på kundeservicesiden vår.