Girl with phone

Medlem av YS, Unio eller NAL og blitt
kontaktet av oss? Dette trenger du å gjøre

I disse dager kontakter vi utvalgte kunder og ber om oppdatert informasjon om medlemskap i et fagforbund tilknyttet YS, Unio eller NAL. Gjelder dette deg vil du motta e-post, SMS og brev i nettbanken fra oss i tiden fremover.

Selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det viktig at vi har oppdatert informasjon om deg og kundeforholdet ditt. Vi er pliktige til å innhente samtykke fra kunder som er medlem av et fagforbund tilknyttet YS, Unio eller NAL, for å kunne lagre, bruke og bekrefte informasjon om medlemskapet. Informasjonen vil kun brukes for å sikre at du skal få de medlemsfordelene som er fremforhandlet av ditt fagforbund.

Kun berørte kunder blir kontaktet - andre trenger ikke å gjøre noe.