Om dødsbo - hva du må gjøre i banken

Når du mister en av dine nærmeste ønsker vi å bistå med det vi kan. Under følger en oversikt over oppgaver som banken og arvinger må gjøre før kundeforholdet kan avsluttes. Det følger også en oversikt over hva vi må ha av dokumentasjon fra deg som arving.

Det er en del regler vi som bank må forholde oss til ved behandling av dødsbo. Dette er for å sikre at ingen kan misbruke et dødsfall til egen fortjeneste. Dette regulerer blant annet hvem som kan få innsyn og informasjon. Følgende gjøres når banken blir informert om et dødsfall.

Dette gjør vi i banken

 • Vi sperrer avdødes kundeforhold. Dette inkluderer nettbank, kort og BankID. Tidligere disponenter og disposisjonsrett vil også fjernes. 
 • Avtalegiro, faste betalingsavtaler, spareavtaler og overføringer mellom avdødes kontoer går som normalt gitt at det er dekning på konto.
 • eFaktura-avtaler vil bli slettet slik at papirfaktura sendes til avdødes adresse. eFaktura følger betalers fødselsnummer, og er derfor kun tilgjengelig i innlogget nettbank. Dette gjør at vi som bank ikke har tilgang til å administrere disse.  
 • Betaling av renter og avdrag på boliglån vil gå som normalt gitt at det er dekning på belastningskonto. Så lenge dødsboet behandles beholdes lånet i avdødes navn. Hvis dødsboet blir overtatt i uskifte vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle hvis han/hun er samskyldner. Ved andre tilfeller hvor arving ønsker å overta lånet, må dette skje ved refinansiering.
 • Innskudd og overføringer til kontoene vil fortsatt være mulig.

Betaling av begravelse 

Før skifteattest foreligger, kan banken betale faktura for begravelse, gravstein og minnestund. Det må tydelig fremkomme hva og hvem fakturaen gjelder. Disse kan sendes inn til oss via innlogget nettbank  eller per post. Se postadresse lenger ned på denne siden. 

Nødvendig dokumentasjon fra deg som etterlatt 

Vi ønsker å bistå deg med skiftet i forbindelse med avdødes kundeforhold hos oss. For å gjøre dette trenger vi følgende:

 • Skifteattest/uskifteattest: attesten får du fra Tingretten når du har sendt inn erklæring om skifte/uskifte.
 • Eventuelle fullmakter: bobestyrer, fullmakt hvis dere er flere arvingerÅpnes i nytt vindu
 • Kopi av legitimasjon: pass, førerkort eller bankkort med bilde fra arvinger og eventuell bobestyrer/fullmektig

Legg gjerne ved telefonnummer og e-postadresse for enklere kommunikasjon.

Dokumentene kan du enkelt og når som helst sende til oss via meldingsboksenÅpnes i nytt vindu i nettbanken eller per post. Vi anbefaler at du bruker nettbanken for raskere behandlingstid. Dersom du sender per post kan det være lurt å sende en kopi av de offentlige dokumentene slik at du selv har originalene. Så snart vi har mottatt og behandlet alle nødvendige dokumenter vil avdødes midler bli disponert i henhold til avtale gjort med arving/fullmektig.

Få oversikt

Det kan være mye å sette seg inn i ved gjennomgang av avdødes økonomi. Ta deg derfor god tid til å undersøke de økonomiske forholdene. Tingretten/Oslo byfogdembete kan utstede en formues- og gjeldsfullmakt slik at du kan få innsyn i avdødes formue og gjeld. Send denne til oss sammen med kopi av legitimasjonen din. Et godt utgangspunkt vil være avdødes siste skattemelding. Sjekk også om avdøde har vært medlem av en fagforening, har livsforsikring eller tjenestepensjon. 

Send oss dine dokumenter

Send oss melding via meldingsboksen i nettbankenÅpnes i nytt vindu (krever innlogging) 

eller 

Send per post til:

Nordea Bank
Postboks 33
0101 Oslo 

Sjekkliste ved oppgjør av dødsbo og arv

Her er de viktigste punktene du må tenke på mht. dødsbo og arveoppgjør. Skriv den gjerne ut og ha den lett tilgjengelig i den første perioden etter dødsfallet.

 • Kontakt et begravelsesbyrå, be gjerne om pristilbud fra to stykker
 • Meld fra om dødsfall ved å sende inn skjema Melding om dødsfall. Begravelsesbyrået kan ofte hjelpe deg med dette
 • Send inn avdødes regninger til banken slik at de blir betalt
 • Klipp avdødes bank og kredittkort i to
 • Ta stilling til privat eller offentlig skifte. Velger du privat skifte følger du punktet under, er det offentlig kontakter du Tingretten / Oslo byfogdembete
 • Ved privat skifte må du vurdere uskiftet eller skiftet bo. Send inn Erklæring om privat skifte av dødsbo eller Melding om uskiftet bo til Tingretten / Oslo byfogdembete
 • Utnevn en bobestyrer som er en administrator av boet. Når dere er enige om hvem som skal være bobestyrer må hver arving fylle ut skjema Fullmakt ved privat skifte av dødsbo. Skjema sendes Tingretten / Oslo byfogdembete.
 • Send banken skifte eller uskifteattest, fullmakter (eks. bobestyrer, fullmakter til konto) og kopi av arvingers legitimasjon
 • Skaff deg en oversikt over avdødes bank-, pensjon- og forsikringsforhold
 • Bestill omadressering av post og avslutt medlemskap / abonnement
 • Få oversikt over inntekter og utgifter fra dødsboet. Lag et budsjett og et regnskap
 • Fordel arv