Misbruk av BankID

BankID er den digitale versjonen av signaturen din og er juridisk bindende på lik linje som når du skriver under på en kontrakt. Dersom andre har tilgang til BankID-en din er det en risiko for at den misbrukes. I mange tilfeller ser vi dessverre at offeret og svindleren har en nær relasjon.

Hvordan kan BankID misbrukes?

Se for deg en familie der kona har tilgang til mannens BankID for å betale felles regninger. Det mannen ikke vet er at kona har tatt opp et forbrukslån i hans navn. Med mannens BankID opprettet hun også en ny konto i hans navn som pengene ble utbetalt til. Mannen ble først klar over forholdet da han mottok et krav fra et inkassoselskap flere måneder senere. Han anmeldte forholdet, men fordi han har delt sin BankID med kona, er det han som står ansvarlig for å betale lånet. Dessverre er dette en historie fra virkeligheten og et av flere eksempler på hvordan BankID misbrukes. 

Hvilket ansvar har du dersom BankID-en din misbrukes?

Realiteten er at du kan bli stilt ansvarlig dersom andre misbruker din BankID. Dette er tilfellet dersom du har delt ditt passord med andre, eller oppbevart din BankID og passord samlet på et sted som er tilgjengelig for andre. 

Hvor vanlig er misbruk av BankID?

Misbruk av BankID er mer vanlig enn det mange tror og omfanget øker. Vær varsom med hvordan du oppbevarer og deler den digitale signaturen din. 

Hva kan du gjøre for å unngå misbruk?

  1. Lån aldri bort BankID-en din! Selv ikke til venner og familie, eller andre personer som ønsker å hjelpe deg. Ta kontakt med banken om du har behov for hjelp.
  2. Skriv aldri ned passordet til BankID-en din. 
  3. Lag et unikt passord for BankID  og oppdater det minst en gang i året.