Chat med oss Kundeservice

Spørsmål og svar om Nordea Direct

Sammenslåingen

Hva betyr det at Gjensidige Bank er kjøpt av Nordea?

Nordea overtok eierskapet til Gjensidige Bank 1. mars 2019. 27. februar 2020 skiftet vi navn til Nordea Direct og fikk ny profil, men fortsetter akkurat som før. Nordea Direct ønsker å bygge videre på alt det gode med Gjensidige Bank og vil derfor fortsette som et eget tilbud, separat fra Nordea. Vi skal fortsatt være den beste banken for deg som er opptatt av gunstige priser og enkle løsninger på nett.

Hva skjer fremover nå?

Nordea Direct og Nordea har et felles mål om å gi deg et bredere tjenestetilbud og fremtidsrettede bankløsninger. Vi vil fremover legge til rette slik at du som kunde vil få gode banktjenester til gode priser.

Hvor henvender jeg meg hvis jeg har spørsmål?

Som kunde i Nordea Direct kontakter du oss på vårt nye tlf nummer 23 20 60 70, e-post eller på chat.

Jeg er kunde i begge banker. Når får jeg alt på et sted?

På dette tidspunkt har vi ikke svaret på om og når det vil skje. På grunn av separate banksystemer vil vi ikke ennå kunne gi deg alt på et sted.

Vil Gjensidige Bank forsvinne?

Nei, Gjensidige Bank vil ikke forsvinne, men fra 27. februar 2020 skiftet vi navnet til Nordea Direct. Det har vært et eierskifte da Gjensidige Bank ble kjøpt av Nordea i 2019. Gjensidige Bank ASA skiftet navn til Nordea Direct Bank ASA og datterselskapet Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble Nordea Direct Boligkreditt AS den 27. februar 2020. Nordea Direct Bank ASA blir eiet av Nordea Bank Abp. 

Deler dere mine data med Nordea uten samtykke?

Nei, vi får ikke lov til å dele data. Kundedata beholdes i selskapet. Du må aktivt samtykke for at vi skal dele dine data mellom Nordeaselskapene.

Jeg har samtykket til å dele data i Gjensidige Gruppen. Gjelder samtykket i Nordea?

Nei. Du må aktivt samtykke for at vi skal dele dine data mellom Nordeaselskapene.

Kan jeg som kunde i Nordea Direct bruke en Nordea rådgiver?

For å få tilgang til Nordeas rådgivere må du også bli kunde i Nordea. Som Nordea Direct-kunde har du kun tilgang til tjenestene i Nordea Direct. Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine i Nordea Direct og kjenner derfor ikke bankengasjementet ditt i Nordea Direct.

Kan jeg få tilgang til Premium-tjenestene hos Nordea Direct?

Nei. Vi jobber stadig med å utvikle mange spennende tjenester fremover, men Nordea Direct vil være et enklere tilbud enn Premium. Ønsker du å få tilgang til Premium-fordelene fra Nordea, kan du sjekke om du oppfyller kriteriene for å bli Premium-kunde hos Nordea. Besøk nordea.no for mer informasjon.

Kan jeg benytte mitt lokale Nordea kontor som Nordea Direct kunde?

Nei, det kan du dessverre ikke. For å bruke kontorene og tjenestene til Nordea må du bli kunde i Nordea. Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. Kontorene kan ved et senere tidspunkt bli tilgjengelig for Nordea Direct kunder, men per i dag er det ikke avklart.

Hva skjer med forsikringene mine?

Forsikringene dine i Gjensidige fortsetter akkurat som før. De finner du fortsatt på gjensidige.no.

Nettbank/mobilbank

Kan jeg se forsikringer, pensjon og fond i nettbanken?

Nei. For å finne forsikringene, fondene dine og pensjonen din må du logge deg inn på gjensidige.no eller bruke Gjensidige-appen som du gjør i dag. Vi vil fremover tilby fondssparing via Nordea.

Vil dere fortsette å utvikle mobilbanken videre?

Ja, det kommer vi til å gjøre. Vår ambisjon er å ha den beste selvbetjeningsløsningen til deg som kunde, og å være den beste digitale banken.

Kan jeg laste ned Nordea mobilbanken og benytte tjenestene til Nordea Direct?

Nei, vi har egen Nordea Direct mobilbank. For å laste ned Nordeas mobilbank må du bli kunde i Nordea. Du vil muligens kunne se kontoer du har i Nordea Direct i Nordeas mobilbank og motsatt ved et senere tidspunkt. Det er ikke avklart når tjenesten blir tilgjengelig.

Må jeg ha ny kodebrikke fra Nordea Direct eller vil jeg kunne bruke Gjensidige Bank sin kodebrikke fortsatt?

Du kan fortsatt benytte kodebrikken som du har fått fra Gjensidige Bank til å logge deg inn hos Nordea Direct. Alle produkter og tjenester fungerer som før og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere. Kodebrikken fra oss bruker du som vanlig. Dersom det på et senere tidspunkt vil skje endringer, vil du få beskjed i god tid før endringene skjer.

Hvilken BankID skal jeg bruke?

Du bruker den samme BankID som du bruker i dag.

Vil Nordea Koder fungere for meg?

Nei, Nordea Direct vil være en egen bank med egne systemer. På sikt vil det bli flere felles løsninger.

Vil jeg kunne se mine kontoer i Nordea og Nordea Direct i samme innlogging?

Nei, på dette tidspunkt kan du ikke se dine kontoer i både Nordea eller Nordea Direct da det er to separate banker og systemer. Dette vil du senere kunne gjøre i nett-/mobilbanken og vi vil gi deg beskjed i god tid når dette skjer.

Konto og betaling

Kan jeg lage egne navn på kontoene mine i Nordea Direct?

Ja, du kan lage egne navn på kontoene i Nordea Direct.

Kan jeg få tilgang til Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay og Fitbit Pay hos Nordea Direct?

Vi tilbyr dessverre ikke disse tjenestene per nå, men vi jobber for å tilby dette på sikt. Ønsker du å komme i gang med en eller flere av disse nå, kan du det gjennom å bli kunde i Nordea.

Hvilke SMS tjenester har Nordea Direct?

For VISA kredittkort kan du opprette følgende SMS-varsling:

  • Dine transaksjoner

Pris pr melding kr 0.

For dine kontoer kan du opprette disse SMS-varslingene:

  • Disponibelt beløp på fast valgt ukedag og klokkeslett
  • Avviste betalinger
  • Innbetalinger av lønn, barnetrygd eller pensjon
  • Innbetalinger større enn valgt beløp
  • Disponibelt beløp under valgt grense

Pris per melding kr 3.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte av varslene kan komme tidlig om morgenen.

Prisen blir trukket automatisk fra brukskontoen mot slutten av måned.

Hva er prisen for straksbetaling?

Straksbetaling for beløp mellom 1 - 5000 kr koster kr 2.

Straksbetaling for beløp mellom 5001 - 500 000 kr koster kr 5.

Vil overføring fra Nordea Direct til Nordea nå gå direkte siden det er samme konsern?

Nei. Da selskapene fortsatt opererer som to ulike juridiske bankenheter, vil overføringer gå som to hvilke som helst banker.

Er Nordea Direct medlem i Bankenes Sikringsfond?

Dine innskudd hos oss er sikret gjennom vårt medlemskap i Bankenes Sikringsfond. Dette betyr at dine innskudd er sikret med inntil 2 millioner kroner.

Kort

Vil Gjensidige Bank-kortene jeg har i dag slutte å virke?

Nei. Når kortene utløper på dato eller må erstattes, vil Gjensidige Bank kortene erstattes med Nordea Direct kort. Inntil videre kan du bruke kortene dine som vanlig selv om det står Gjensidige Bank på kortet.

Får jeg nytt/nye kort og når skjer dette?

Du får nytt Nordea Direct kort i god tid før kortet ditt utløper.

Hvor lenge kan jeg bruke kortene mine fra Gjensidige Bank?

Du kan bruke kortene dine som vanlig og til kortet utløper. I god tid før kortet utløper får du automatisk nytt Nordea Direct kort. 

Får jeg nye kortnummer?

Nei, du vil ikke få nye kortnummer og du kan bruke kortene dine som vanlig.

Vil priser og betingelser på kortene mine endres?

Nei, priser og betingelser endres ikke som følge av navneendringen.

Endrer vilkårene mine seg på kort (bruksgrenser/rente)?

Nei.

Må jeg signere nye kortavtaler og vilkår?

Nei, du trenger ikke å signere nye kortavtaler og vilkår.

Kan jeg legge inn mine kort i Nordea Wallet?

Nei, da må du ha kort i Nordea som fortsatt vil være en separat bank. 

Jeg har knyttet kort mot Vipps, må jeg gjøre noe?

Nei.

Kan jeg ha DealPass-avtaler på kortet mitt?

Nei, vi har avsluttet samarbeidet med DealPass da veldig få kunder benyttet seg av tilbudene.

Hvilke kort og fordeler kan jeg få i Nordea?

Besøk nordea.no eller kontakt kundeservice hos Nordea for mer informasjon om Nordeas ulike produkter.

Jeg ser at Nordea har Priority Pass og Concierge service. Kan jeg få det?

Er du Premium eller Private Banking kunde i Nordea får du tilgang til Priority Pass og Concierge service. Nordea Direct tilbyr ikke disse tjenestene.

Hvis kortet mitt slutter å fungere eller jeg blir svindlet, hvem henvender jeg meg til?

Du henvender deg til oss i Nordea Direct og vi vil hjelpe deg.

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om kortet mitt?

Har du kort fra Gjensidige Bank/Nordea Direct kontakter du kundeservice i Nordea Direct. Har du kort fra Nordea, kontakter du kundeservice hos Nordea.

Lån

Har Nordea Direct samme priser som Nordea?

Nordea Direct setter renter uavhengig av Nordea , og vi vurderer rentene løpende opp mot markedet og våre innlånskostnader. Ved eventuell endring av våre priser vil prisendringene kommuniseres til våre kunder minimum 6 uker før de endres.

Jeg skal søke om finansieringsbevis eller boliglån. Bør jeg søke i Nordea Direct eller Nordea?

Du står fritt til å velge hvor du ønsker å søke om finansieringsbevis. Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker og vil behandle søknader uavhengig av hverandre. Vi anbefaler deg å søke der du får best betingelser.

Kan jeg flytte boliglånet mitt til Nordea?

Det står du fritt til å velge som kunde.

Nordea ringte meg etter jeg var på visning. Vet de ikke at jeg er kunde?

Nei, det vet de ikke. Uten at du gir samtykke til å dele informasjon vil ikke Nordea Direct dele kundedata med Nordea.

Hvor finner jeg låneavtalen min?
Hvem skal jeg henvende meg til ved spørsmål om boliglånet mitt?

Du får svar på alle dine spørsmål hos Kundeservice.

Hvor kan jeg finne nedbetalingsplanen?

NITO

Vil jeg få NITO fordeler i Nordea Direct?

NITO har i mange år hatt avtale med Gjensidige Bank, en avtale som nå videreføres med Nordea Direct for de av NITOs medlemmer som var kunder i Gjensidige Bank per 1.1.2019.  Avtalen sikrer at disse NITO-medlemmene opprettholder sine gode vilkår på boliglån, innskudd og betaling.

Personvern

Deler dere kundedataene mine med Nordea uten mitt samtykke?

Nei, Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine fra Gjensidige Bank og kjenner derfor ikke ditt tidligere bankengasjementet ditt i Gjensidige Bank.

Jeg har samtykket til å dele data i Gjensidigekonsernet. Gjelder dette samtykket i Nordea?

Nei, Nordea Direct (tidl. Gjensidige Bank) og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine fra tidligere i Gjensidige Bank.

Billån

Hva betyr det at billånet mitt er overført til Nordea?

Kundeforholdet ditt og en eventuell betalingsforsikringsavtale ble automatisk overført til Nordea Finans 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling er ikke endret og hvis du har satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice har flyttet til Nordea Finans og nytt telefonnummer fra 1. november er 23 20 60 21. Endringen påvirker ikke andre produkter og tjenester du har i Nordea Direct.

Er billån er flyttet til Nordea?

Alle billån ble flyttet fra Gjensidige Bank til Nordea Finans 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling er ikke endret og har du satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice har nytt telefonnummer: 23 20 60 21. 

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å søke om billån?

For å søke billån hos Nordea så må du søke elektronisk via nordea.noÅpnes i nytt vindu

Hva gjør jeg hvis jeg har søkt om billån og ønsker å endre på søknaden min?

Kontakter Nordea Finans på tlf: 23 20 60 21 eller

Kan jeg se billånet mitt i mobil- og nettbanken til Nordea Direct?

Nei. 

Jeg har fått SMS om at forsikringen min er sagt opp. Hva gjør jeg?

Kontakt Nordea Finans på tlf: 23 20 60 21 eller

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål om billånet mitt?

Nordea Finans betjener alle billån. Ring tlf 23 20 60 20 mellom kl 08-16 eller send e-post til   så får du hjelp til det du måtte lure på ang ditt billån.

Forbrukslån

Hvem skal jeg henvende meg til ved spørsmål om forbrukslånet mitt?

Har du forbrukslån i Nordea Direct kontakter du kundeservice i  på telefon 23 20 60 70 eller e-post .

Har du forbrukslån i OPP Finans kontakter du kundeservice på telefon 915 04140 eller e-post .

Har du forbrukslån i Nordea kontakter du kundeservice hos Nordea på samme måte som før.

Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine i Nordea Direct og kjenner derfor ikke bankengasjementet ditt i tidligere Gjensidige Bank.

Jeg ønsker å inngå AvtaleGiro-avtale eller eFaktura-avtale. Hvem skal jeg søke opp som tilbyder?

Har du forbrukslån i Nordea Direct søker du opp Nordea Direct. Har du forbrukslån i OPP Finans søker du opp OPP Finans.

Jeg får faktura i Digipost. Må jeg gjøre noe?

Nei, du trenger ikke gjøre noe. Du vil fortsatt motta faktura i Digipost.

Jeg skal søke om tilleggslån. Søker jeg i Nordea eller Nordea Direct?

Vi anbefaler deg å søke der du i dag har lånet ditt. Alle saker og søknader behandler vi som vanlig.

Vil Opp Finans fortsette som før?

Ja.

Fondssparing

Hvor finner jeg finner jeg månedsrapporter, skatterapporter, kvitteringer og brev fra banken?

Du finner månedsrapporter, skatterapporter, kvitteringer og brev i postkassen på Gjensidige.noÅpnes i nytt vindu.

Jeg ønsker å spare i fond, hvor skal jeg henvende meg?

Her har du flere valg og du er hjertelig velkommen til å: 

Hvor kan jeg handle fond?

Nordea Direct tilbyr ikke fond og du kan få mer informasjon om fond og sparing her.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker fond fra Nordea?

Ønsker du handle fond hos Nordea kan du enkelt bli kunde på nordea.no og deretter handle fond direkte på nett. 

  1. Registrer deg som kunde med BankID på Nordea.noÅpnes i nytt vindu.
  2. Velg deretter fanen Sparing og Investering i Nettbanken. Her kan du kjøpe fond og starte spareavtale. 

Du kan også bli kontaktet av en rådgiver i Nordea som kan gi gode økonomiske råd og veiledning gjennom dette kontaktskjemaetÅpnes i nytt vindu.

Finnes det en app der jeg kan se fondene mine i Nordea?

Ja, Nordea har en oversiktlig Mobilbank og Nettbank. Les mer om Fondsparing på nett herÅpnes i nytt vindu.

Pensjon

Jeg har pensjonssparing hos Gjensidige. Må jeg gjøre noe?

Sammenslåingen mellom Gjensidige Bank og Nordea påvirker ikke pensjonssparingen din i Gjensidige, og du trenger ikke å foreta deg noe. Du har fortsatt samme pensjonsside, de samme fondene og sparingen er som før. Dette gjelder alle pensjonsproduktene hos Gjensidige Pensjonsforsikring: Fondskonto Link, IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskapitalbevis, Fripoliser, Fondspensjon (IPA), Livrente Link, Tjenestepensjon. Disse produktene leveres av Gjensidige Pensjonsforsikring som fortsatt er et datterselskap i Gjensidige-konsernet.

Er Gjensidige Pensjonsforsikring fortsatt et datterselskap i Gjensidige-konsernet?

Ja. Gjensidige Pensjonsforsikring som fortsatt er et datterselskap i Gjensidige-konsernet.

Har det blitt endringer i hvor jeg ser pensjonssparingen min?

Nei, du ser pensjon på samme måte som før og du logger deg inn som vanlig.

Har det blitt endringer i hvor jeg logger inn?

Nei, du ser pensjon på samme måte som før og du logger deg inn som vanlig.

Har Gjensidige fremdeles egne pensjonsrådgivere?

Ja, vi har fortsatt dyktige autoriserte finansielle rådgivere. Ta gjerne kontakt med oss på så hjelper vi deg.

Jeg har hatt en personlig investeringsrådgiver for mine plasseringer i Fondskonto Link, IPS eller annen pensjonssparing. Får jeg fortsatt den samme servicen?

Har du Fondskonto Link, IPS eller annen pensjonssparing vil du fortsatt ha en personlig investeringsrådgiver i Gjensidige Pensjonsforsikring og bli fulgt opp med samme servicenivå som du har hatt.

Jeg har rabatt på pensjonssparingen min. Hva skjer med den?

Du har samme rabatter som før.

Jeg vil øke pensjonen min og ønsker de fondene som er i Nordea, hva gjør jeg?

Det er ikke mulig å få fondene fra Nordea inn i pensjonssparingen din hos Gjensidige Pensjonsforsikring. Ta gjerne kontakt med Gjensidige Pensjonsforsikring på hvis du ønsker råd om pensjonssparingen din.