Chat med oss Kundeservice

Spørsmål og svar om Nordea Direct

Sammenslåingen

Hva betyr det at Gjensidige Bank er kjøpt av Nordea?

Nordea overtok eierskapet til Gjensidige Bank 1. mars 2019. 27. februar 2020 skiftet vi navn til Nordea Direct, men fortsetter akkurat som før. Du vil fortløpende få mer informasjon, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd.

Må jeg gjøre noe aktivt nå?

Nei. Du kan logge inn i nettbanken på nordeadirect.no, samt laste ned og aktivere ny mobilbank. Telefonnummeret vårt blir 23 20 60 70. Har du saker eller søknader til behandling hos oss, behandler vi disse som vanlig. Betingelsene dine endres ikke som følge av navneendringen, og vi skal fortsatt gi deg gode priser. 

Hva skjer fremover nå?

Nordea Direct og Nordea har et felles mål om å gi deg et bredere tjenestetilbud og fremtidsrettede bankløsninger. Vi vil fremover legge til rette slik at du som kunde vil få gode banktjenester til gode priser.

Hvor henvender jeg meg hvis jeg har spørsmål?

Som kunde i Nordea Direct kontakter du oss på vårt nye tlf nummer 23 20 60 70, e-post on.tceridaedron@knab eller på chat.

Hvorfor gjør dere dette?

For ett år siden ble Gjensidige Bank kjøpt av Nordea. 27. februar fikk vi nytt navn og ny profil. Nordea Direct ønsker å bygge videre på alt det gode med Gjensidige Bank og vil derfor fortsette som et eget tilbud, separat fra øvrige Nordea. Vi skal fortsatt være den beste banken for deg som er opptatt av gunstige priser og enkle løsninger på nett.

Jeg er kunde i begge banker. Når får jeg alt på et sted?

På dette tidspunkt har vi ikke svaret på om og når det vil skje. På grunn av separate banksystemer vil vi ikke ennå kunne gi deg alt på et sted.

Vil Gjensidige Bank forsvinne?

Nei, Gjensidige Bank vil ikke forsvinne, men fra 27. februar skiftet vi navnet til Nordea Direct. Det har vært et eierskifte da Gjensidige Bank ble kjøpt av Nordea for ett år siden. Gjensidige Bank ASA skifter navn til Nordea Direct Bank ASA og datterselskapet Gjensidige Bank Boligkreditt AS blir Nordea Direct Boligkreditt AS den 27. februar. Nordea Direct Bank ASA blir eiet av Nordea Bank Abp. 

Deler dere mine data med Nordea uten samtykke?

Nei, vi får ikke lov til å dele data. Kundedata beholdes i selskapet. Du må aktivt samtykke for at vi skal dele dine data mellom Nordea selskapene.

Jeg har samtykket til å dele data i Gjensidige Gruppen. Gjelder samtykket i Nordea?

Nei. Du må aktivt samtykke for at vi skal dele dine data mellom Nordea-selskapene.

Jeg vil ikke bli kunde i Nordea, hva gjør jeg?

Du vil bli kunde i Nordea Direct, men det er helt opp til deg om du også vil bli kunde i Nordea. Du kan når som helst avslutte ditt kundeforhold i Nordea Direct.

Kan jeg som kunde i Nordea Direct bruke Nordea rådgiver?

For å få tilgang til Nordeas rådgivere må du også bli kunde i Nordea. Som Nordea Direct-kunde har du kun tilgang til tjenestene i Nordea Direct. Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine i Nordea Direct og kjenner derfor ikke bankengasjementet ditt i Nordea Direct.

Kan jeg få tilgang til Premium-tjenestene hos Nordea Direct?

Nei. Vi jobber stadig med å utvikle mange spennende tjenester fremover, men Nordea Direct vil være et enklere tilbud enn Premium. Ønsker du å få tilgang til Premium-fordelene fra Nordea, kan du sjekke om du oppfyller kriteriene for å bli Premium-kunde hos Nordea. Besøk nordea.no for mer informasjon.

Kan jeg benytte mitt lokale Nordea kontor som Nordea Direct kunde?

Nei, det kan du dessverre ikke. For å bruke kontorene og tjenestene til Nordea må du bli kunde i Nordea. Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. Kontorene kan ved et senere tidspunkt bli tilgjengelig for Nordea Direct kunder, men pr i dag er det ikke avklart.

Hvilke åpningstider skal jeg forholde meg til?

Åpningstiden for Nordea Direct er:

Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

Lørdag og søndag er banken stengt.

Må jeg bli kunde på nytt?

Du trenger ikke å registrere deg som kunde på nytt i Nordea Direct. Kundeforholdet ditt hos Gjensidige Bank blir automatisk flyttet over. Det eneste du må gjøre er å laste ned vår nye mobilbank og benytte vår nye hjemmeside til å logge deg inn for å få tilgang til kontoene dine.

Koster det meg noe å flytte over til Nordea?

Nei, det er gratis å bli kunde i Nordea.

Bør jeg bli kunde i Nordea Direct eller bør jeg bli kunde i Nordea istedenfor?

Det er helt opp til deg om du vil bli kunde i Nordea Direct eller Nordea. Nordea Direct skal fortsatt være den beste banken for deg som er opptatt av gunstige priser og enkle løsninger på nett. Ser du behov for fondshandel, rådgivning eller et bredere tilbud av tjenester kan vi anbefale at du blir kunde i Nordea.

Hva skjer med forsikringene mine?

Forsikringene dine i Gjensidige fortsetter akkurat som før. De finner du fortsatt på gjensidige.no.

Blir forsikringene mine dyrere i Nordea?

Vi kan ikke si noe om forsikringene dine. Nordea Direct er en del av Nordea, mens forsikringene dine i Gjensidige finner du fortsatt på gjensidige.no.

Nettbank/mobilbank

Er det endringer i hvor jeg logger inn?

Etter 27. februar må du gå inn på nordeadirect.no for å logge deg inn i nettbanken.

Hvor lenge vil mobilbanken/appen til Gjensidige Bank fungere?

27. februar vil du få en melding i mobilbanken om å laste ned og aktivere din nye Nordea Direct mobilbank. Du vil kjenne igjen mye fra dagens mobilbank.  

Må jeg bytte nett- og mobilbank?

Ja, du må bytte nett- og mobilbank. Du må laste ned vår nye mobilbank og benytte vår nye hjemmeside til å logge deg inn for å benytte tjenestene våre.

Vil jeg fortsette å se forsikringer, pensjon og fond i nettbanken?

Nei. For å finne forsikringene, fondene dine og pensjonen din må du logge deg inn på gjensidige.no eller bruke Gjensidige-appen som du gjør i dag. Vi vil fremover tilby fondssparing via Nordea.

Kan jeg fortsette å bruke dagens mobilbank?

Nei, 27. februar vil du få en melding i mobilbanken om å laste ned og aktivere din nye Nordea Direct mobilbank. Du vil se alt innholdet fra før og kjenne igjen mye fra dagens mobilbank.

Vil dere fortsette å utvikle mobilbanken videre?

Ja, det kommer vi til å gjøre. Vår ambisjon er å ha den beste selvbetjeningsløsningen til deg som kunde, og å være den beste digitale banken.

Kan jeg laste ned Nordea mobilbanken nå og benytte tjenestene til Nordea Direct?

Nei, du får egen Nordea Direct mobilbank. For å laste ned Nordeas mobilbank må du bli kunde i Nordea. Du vil muligens kunne se kontoer du har i Nordea Direct i Nordeas mobilbank og motsatt ved et senere tidspunkt. Det er ikke avklart når tjenesten blir tilgjengelig.

Må jeg ha ny kodebrikke fra Nordea Direct eller vil jeg kunne bruke Gjensidige Bank sin kodebrikke fortsatt?

Du kan fortsatt benytte kodebrikken som du har fått fra Gjensidige Bank til å logge deg inn hos Nordea Direct. Alle produkter og tjenester fungerer som før og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere. Kodebrikken fra oss bruker du som vanlig. Dersom det på et senere tidspunkt vil skje endringer, vil du få beskjed i god tid før endringene skjer.

Hvilken BankID skal jeg bruke?

Du bruker den samme BankID som du bruker i dag.

Vil Nordea Koder fungere for meg nå?

Nei, Nordea Direct vil være en egen bank med egne systemer. På sikt vil det bli flere felles løsninger.

Blir svartiden i nettbankpost-henvendelser bli like bra som i dag?

Ja, vi viderefører den samme gode kundeservicen.

Vil jeg kunne se mine kontoer i Nordea og Nordea Direct i samme innlogging?

Nei, på dette tidspunkt kan du ikke se dine kontoer i både Nordea eller Nordea Direct da det er to separate banker og systemer. Dette vil du senere kunne gjøre i nett-/mobilbanken og vi vil gi deg beskjed i god tid når dette skjer.

Konto og betaling

Jeg er kunde i Gjensidige Bank i dag. Vil alle kontoene mine automatisk flyttes til Nordea?

Nei. Kontoene dine vil ikke flyttes til Nordea, men til Nordea Direct. Gjensidige Bank vil fortsette som før under Nordea Direct navnet, og du vil fortsatt oppleve det samme bankhverdag som tidligere. Produkter og tjenester fungerer likt som før og du bruker banken akkurat som du pleier.

Får jeg nytt/nye kontonummer?

Nei, alle kontonummer vil være de samme som før.

Får jeg nye kontobetingelser (rente, uttaksgrenser etc)?

Nei, kontobetingelsene dine endres ikke som følge av navneendringen og vi skal fortsatt gi deg gode priser.

Skjer det endringer på kontoene mine?

Nei, det skjer ingen endringer på kontoene dine. Alle produkter og tjenester fungerer som før.

Skjer det noe med betalinger som er knyttet til kontoene mine?

Nei, det er ingen endring i betalingsavtaler (Avtalegiro, eFaktura, faste betalingsavtaler eller faste overføringer) knyttet til kontoene dine. Nordea Direct Bank ASA vil stå som avsender på faktura.

Vil alle disponentrettigheter automatisk flyttes til Nordea Direct?

Ja.

Hva skjer med barnekontoene mine?

Det vil ikke skje noen endringer med kontoene dine. Alle produkter og tjenester fungerer på samme måte som før og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere.

Blir det endringer i gebyrer?

Nei.

Hva skjer med lønnskontoen min?

Det vil ikke skje noen endringer med kontoene dine. Alle produkter og tjenester fungerer på samme måte som før og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere.

Får jeg dårligere/bedre rente på min brukskonto/sparekonto/høyrentekonto/konto?

Nei.

Jeg har egne navn på kontoene mine, blir disse overført til Nordea Direct?

Ja, det blir overført til Nordea Direct. 

Kan jeg lage egne navn på kontoene mine i Nordea Direct?

Ja, du kan lage egne navn på kontoene i Nordea Direct.

Hva skjer med betalingene mine som er knyttet mot konto?

Det skjer ingenting.

Kan jeg få tilgang til Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay og Fitbit Pay hos Nordea Direct?

Vi vil dessverre ikke tilby disse tjenestene fra 27. februar. Vi jobber for å tilby dette på sikt. Ønsker du å komme i gang med en eller flere av disse nå, kan du det gjennom å bli kunde i Nordea.

Hvilke SMS tjenester har Nordea Direct?

Samme som du har idag.

For VISA kredittkort kan du opprette følgende SMS-varsling:

  • Dine transaksjoner

Pris pr melding kr 0.

For dine kontoer kan du opprette disse SMS-varslingene:

  • Disponibelt beløp på fast valgt ukedag og klokkeslett
  • Avviste betalinger
  • Innbetalinger av lønn, barnetrygd eller pensjon
  • Innbetalinger større enn valgt beløp
  • Disponibelt beløp under valgt grense

Pris per melding kr 3.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte av varslene kan komme tidlig om morgenen.

Prisen blir trukket automatisk fra brukskontoen mot slutten av måned.

Jeg har aktivert SMS tjenester i Gjensidige Bank. Blir disse overført?

Ja.

Må jeg endre Avtalegiroene mine?

Nei, du trenger ikke endre på AvtaleGiroene dine. AvtaleGiro fungerer akkurat som før.

Må jeg endre på eFakturaene mine?

Nei, du trenger ikke endre på eFakturaene dine. Du kan se, endre, godkjenne og betale eFaktura akkurat som før.

Jeg bruker Vipps Regninger for å betale regninger, kan jeg fortsette med det?

Ja, det går fint. Bruker du Vipps Regninger, betaler du på samme måte som før.

Vil transaksjonshistorikk overføres til Nordea Direct?

Ja.

Vil fakturaer/regninger til forfall følge med over til Nordea Direct?

Ja.

Hva skjer med kontokreditten min?

Det vil ikke skje noen endringer på kontokreditten din.

Vil jeg miste muligheten til å bruke straksbetaling?

Du vil ikke miste straksbetalingstjenesten. Det vil fungere likt som før. 

Straksbetaling for beløp mellom 1 - 5000 kr koster kr 2,-

Straksbetaling for beløp mellom 5001 - 500 000 kr koster kr 5,- 

Vil overføring fra Nordea Direct til Nordea nå gå direkte siden det er samme konsern?

Nei. Da selskapene fortsatt opererer som to ulike juridiske bankenheter, vil overføringer gå som to hvilke som helst banker.

Er Nordea Direct medlem i Bankenes Sikringsfond?

Dine innskudd hos oss er sikret gjennom vårt medlemskap i Bankenes Sikringsfond. Dette betyr at dine innskudd er sikret med inntil 2 millioner kroner.

Kort

Vil kortet/kortene jeg har i dag slutte å virke?

Nei. Når kortene utløper på dato eller må erstattes, vil Gjensidige Bank kortene erstattes med Nordea Direct kort. Inntil videre kan du bruke kortene dine som vanlig selv om det står Gjensidige Bank på kortet.

Får jeg nytt/nye kort og når skjer dette?

Du får nytt Nordea Direct kort i god tid før kortet ditt utløper.

Hvor lenge kan jeg bruke kortene mine fra Gjensidige Bank?

Du kan bruke kortene dine som vanlig og til kortet utløper. I god tid før kortet utløper får du automatisk nytt Nordea Direct kort. 

Kortet mitt utløper om x antall mnd - trenger jeg gjøre noe?

Nei.

Jeg skal utenlands - må jeg få nytt kort før jeg reiser?

Nei.

Får jeg nye kortnummer?

Nei, du vil ikke få nye kortnummer og du kan bruke kortene dine som vanlig.

Vil priser og betingelser på kortene mine endres?

Nei, priser og betingelser endres ikke som følge av navneendringen.

Endrer vilkårene mine seg på kort (bruksgrenser/rente)?

Nei.

Må jeg signere nye kortavtaler og vilkår?

Nei, du trenger ikke å signere nye kortavtaler og vilkår.

Vil transaksjonshistorikk flyttes over til Nordea Direct?

Ja. 

Jeg har lagret kortinformasjon i betalingsløsninger på internett, apper og betalingstjenester. Må jeg endre noe?

Nei, du trenger ikke endre kortinformasjon du har lagret. Kortnummer, utløpsdato og CVC-nummer vil være det samme som før navneendringen.

Jeg har nettopp bestilt nytt kort - må jeg bestille nytt kort i Nordea Direct?

Nei.

Jeg har søkt om kredittkort, hvem behandler søknaden?

Det vil være oss i Gjensidge Bank/Nordea Direct som behandler din søknad.

Jeg har inne søknad om kredittkort, vil jeg måtte søke på nytt i ny bank?

Nei.

Disponentkort - vil dere ordne disposisjonsrett og nytt kort?

Bankkort som er knyttet til en felleskonto (disponentkort) vil løpe som normalt.

Kan jeg legge inn mine kort i Nordea Wallet?

Nei, da må du ha kort i Nordea som fortsatt vil være en separat bank. 

Jeg har knyttet kort mot Vipps, må jeg gjøre noe?

Nei.

Vil jeg fortsatt ha Dealpass-avtaler på kortet mitt?

Nei, vi har avsluttet samarbeidet med DealPass da veldig få kunder benyttet seg av tilbudene.

Vil det være forskjell på hva man kan gjøre selv på kortene i Nordea Directs mobilbank kontra Gjensidige Bank sin?

Mobilbanktjenesten blir lik som før. 

Hvilke kort og fordeler kan jeg få i Nordea?

Besøk nordea.no eller kontakt kundeservice hos Nordea for mer informasjon om Nordeas ulike produkter.

Jeg ser at Nordea har Priority Pass og Concierge service. Kan jeg få det?

Er du Premium eller Private Banking kunde i Nordea får du tilgang til Priority Pass og Concierge service. Nordea Direct vil ikke tilby disse tjenestene.

Hvis kortet mitt slutter å fungere eller jeg blir svindlet, hvem henvender jeg meg til?

Du henvender deg til oss i Nordea Direct og vi vil hjelpe deg.

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om kortet mitt?

Har du kort fra Gjensidige Bank/Nordea Direct kontakter du kundeservice i Nordea Direct. Har du kort fra Nordea, kontakter du kundeservice hos Nordea.

Sparing

Vil renten på sparekontoene mine endres?

Nei, betingelse på sparekonto og høyrentekonto blir det samme som før.

Får jeg dårligere/bedre rente på min sparekonto/høyrentekonto?

Nei.

Kan jeg som Nordea kunde bestille Nøffe og ikke måtte åpne konto i Nordea Direct?

Vi tilbyr ikke lenger Nøffe konto.

Endrer vilkårene mine seg på konto (bruksgrenser/rente)?

Nei.

Jeg har fastrenteinnskudd i Gjensidige Bank. Blir renten endret?

Nei, betingelsene dine endres ikke som følge av sammenslåingen og vi skal fortsatt gi deg gode priser.

Må jeg gjøre noe med faste trekk til spareavtalene mine?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe med faste trekk til spareavtaler. Spareavtalene dine fungerer på samme måte som før. 

Må jeg opprette spareavtaler på nytt?

Nei, du trenger ikke opprette spareavtaler på nytt. Spareavtalene dine fungerer på samme måte som før.

Vil det bli endringer på BSU-kontoen min?

Nei, betingelsene dine endres ikke som følge av sammenslåingen.

Hva skjer med de faste trekkene til mine barn sine sparekontoer?

Det skjer ingenting.

Hva skjer med SmåSpar avtalen min?

Det skjer ingenting.

Har Nordea Direct en tilsvarende løsning som SmåSpar?

Ja, den kan du lese mer om her.

Lån

Jeg er kunde i Gjensidige Bank i dag. Vil boliglånet mitt automatisk flyttes til Nordea Direct?

Ja. Låneavtalen og betingelsene dine endres ikke som følge av navneendringen.

Vil renter og betingelser på boliglånet mitt endres?

Betingelsene dine endres ikke som følge av sammenslåingen og vi skal fortsatt gi deg gode priser. Vi følger hele tiden med på boliglånsrenten i markedet og vi skal fortsette å være konkurransedyktige på pris over tid.

Nordea Direct setter renter uavhengig av Nordea og, som før, vurderer vi rentene løpende opp mot markedet og våre innlånskostnader. Ved eventuell endring av våre priser vil prisendringene kommuniseres til våre kunder minimum 6 uker før de endres.

Vil jeg få endret boliglånsrente?

Vi i Gjensidige Bank/Nordea Direct følger hele tiden med på boliglånsrenten i markedet og vi skal være konkurransedyktige.

Får jeg samme boliglånsrente i Nordea Direct som Gjensidige Bank?

Ja.

Jeg har søkt om lån i Gjensidige Bank. Hva skjer med søknaden min/lånet mitt?

Søknaden følger med til Nordea Direct og du trenger ikke å gjøre noe.

Jeg har en lånesøknad til behandling. Hva skjer med den?

Vi behandler søknaden din som vanlig. Kundeservice i Nordea Direct kontakter du på samme måte som før.

Jeg skal søke om finansieringsbevis eller boliglån. Bør jeg søke i Nordea Direct eller Nordea?

Du står fritt til å velge hvor du ønsker å søke om finansieringsbevis. Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker og vil behandle søknader uavhengig av hverandre. Vi anbefaler deg å søke der du får best betingelser.

Kan jeg flytte boliglånet mitt til Nordea?

Det står du fritt til å velge som kunde.

Er låneavtalen dere har sendt meg fortsatt gyldig?

Låneavtalen endres ikke som følge av navneendringen. Alle saker og søknader behandler vi som vanlig. Kundeservice kontakter du på samme måte som før.

Jeg vil ikke ha lån i Nordea - kan jeg slette søknaden min?

Nordea Direct vil være et helt separat banktilbud fra Nordea, men du står fritt til å slette søknaden.

Nordea ringte meg etter jeg var på visning. Vet de ikke at jeg er kunde?

Nei det vet de ikke. Uten at du gir samtykke til å dele informasjon vil ikke Nordea Direct dele kundedata med Nordea.

Må jeg signere gjeldsbrev på nytt?

Nei, det trenger du ikke.

Skjer det noe med pantet mitt?

Nei, det vil ikke skje noe med pantet ditt.

Jeg har boligkreditt/fleksilån - vil dette flyttes over til Nordea Direct og fungere som i dag?

Ja.

Jeg er i en prosess med å flytte lånet mitt fra Nordea til Gjensidige Bank, hva skjer nå?

Vi anbefaler deg å fortsette prosessen. Vi behandler søknader som vanlig selv om vi endrer navn til Nordea Direct.

Jeg har avdragsfrihet på lånet mitt, vil dette følge med over til Nordea Direct?

Lånet du har i dag med avdragsfrihet vil fortsette som normalt i Nordea Direct.

Jeg har kausjonister på lånet mitt i dag. Hva skjer med kausjonistene?

Det vil ikke skje noe med kausjonistene p.t.

Hvor finner jeg låneavtalen min?

Du finner den i nettbanken på nordeadirect.no. 

Hvem skal jeg henvende meg til ved spørsmål om boliglånet mitt?

På nordeadirect.no eller på 23 20 60 70 får du hjelp.

Hvor kan jeg finne nedbetalingsplanen?

Du finner den i nettbanken på nordeadirect.no.

NITO

Vil jeg få NITO fordeler i Nordea Direct?

NITO har i mange år hatt avtale med Gjensidige Bank, en avtale som nå videreføres med Nordea Direct for de av NITOs medlemmer som var kunder i Gjensidige Bank per 1.1.2019.  Avtalen sikrer at disse NITO-medlemmene opprettholder sine gode vilkår på boliglån, innskudd og betaling.

Pris/betingelser/vilkår

Jeg ser at Nordea har lavere pris på et produkt - kan jeg få det?

Vi vil alltid jobbe for å være konkurransedyktige i markedet. Prisen på dette produktet hos oss finner du her, og det er det vi tilbyr p.t. Det vil ikke bli noen endringer i priser som følge av navneendringen.

Beholder jeg de samme betingelsene, rentene på lån og sparing i Nordea Direct?

Det vil ikke bli noen endringer i priser som følge av navneendringen.

Hvilke priser og gebyrer har Nordea?

Du finner Nordea priser på nordea.noÅpnes i nytt vindu og Nordea Direct sine priser her.

Hvilke priser gjelder fra navneendringen 27. februar?

Det vil ikke bli noen endringer i priser som følge av navneendringen. Prisene vil følge pengemarkedsrenten og markedet som før.

Personvern

Deler dere kundedataene mine med Nordea uten mitt samtykke?

Nei, Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine i Gjensidige Bank og kjenner derfor ikke bankengasjementet ditt i Gjensidige Bank i dag.

Jeg har samtykket til å dele data i Gjensidige konsernet. Gjelder dette samtykket i Nordea?

Nei, Gjensidige Bank og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine i Gjensidige Bank.

Billån

Hva betyr det at billånet mitt er overført til Nordea?

Kundeforholdet ditt og en eventuell betalingsforsikringsavtale ble automatisk overført til Nordea Finans 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling er ikke endret og hvis du har satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice har flyttet til Nordea Finans og nytt telefonnummer fra 1. november er 23 20 60 21. Endringen påvirker ikke andre produkter og tjenester du har i Nordea Direct.

Er Billån er flyttet til Nordea?

Alle billån ble flyttet fra Gjensidige Bank til Nordea Finans 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling er ikke endret og har du satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice har nytt telefonnummer: 23 20 60 21. Endringen påvirker ikke andre produkter og tjenester du har i Gjensidige Bank eller Nordea.

Jeg opprettet billån i Gjensidige Bank. Må jeg gjøre noe nå?

Nei, kundeforholdet ditt og en eventuell betalingsforsikringsavtale blir automatisk overført til Nordea Finans 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling endres ikke og har du satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice flytter fra Gjensidige Bank til Nordea Finans og nytt telefonnummer fra 1. november er 23 20 60 21. Endringen påvirker ikke andre produkter og tjenester du har i Nordea Direct.

Jeg har autotrekk på billånet mitt. Må jeg endre noe?

Nei, det trenger du ikke. Autotrekk fungerer akkurat som før.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å søke om billån?

For å søke billån hos Nordea så må du søke elektronisk via nordea.noÅpnes i nytt vindu

Hva gjør jeg hvis jeg har søkt om billån og ønsker å endre på søknaden min?

Kontakter Nordea Finans på tlf: 23 20 60 21 eller moc.aedron@naallib

Vil jeg se billånet mitt i mobil- og nettbanken til Nordea Direct?

Nei.

Vil renter og betingelser på billånet mitt endres?

Nei.

Skjer det noe med betalingsforsikringen min etter at lånet er flyttet til Nordea?

Nei.

Skjer det noe med leasingavtalen min?

Nei.

Når vil omregistrering av bilen skje?

Kontakt Nordea Finans på tlf: 23 20 60 21 eller moc.aedron@naallib

Jeg har fått SMS om at forsikringen min er sagt opp. Hva gjør jeg?

Kontakt Nordea Finans på tlf: 23 20 60 21 eller moc.aedron@naallib

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål om billånet mitt?

Kontakt Nordea Finans på tlf: 23 20 60 21 eller moc.aedron@naallib

Forbrukslån

Vil Opp Finans fortsette som før?

Ja.

Vil renten på forbrukslånet mitt endres?

Renter og betingelser endres ikke som følge av sammenslåingen. 

Blir forbrukslånet mitt flyttet til Nordea Direct?

Ja.

Hva gjør jeg hvis jeg vil se detaljer på forbrukslånet mitt i Gjensidige Bank?

Er du kunde hos Gjensidige Bank/Nordea Direct skal du kunne se lånedetaljene i nettbanken din i dag. Er du ikke bankkunde, men lånekunde, kan du registrere deg som kunde via nordeadirect.no, så vil du kunne se lånet ditt i nettbanken. Om du ikke ønsker å registrere deg som bankkunde kan du ringe oss på 23 20 60 70 eller sende oss en e-post til on.tceridaedron@knab for å få detaljene på forbrukslånet ditt.

Blir det endringer i hvordan jeg skal betale forbrukslånet mitt?

Nei, det er ingen endringer i hvordan du betaler forbrukslånet ditt. Du betaler til det samme kontonummer som før.

Må jeg signere ny låneavtale? 

Nei, du trenger ikke signere ny låneavtale. Låneavtalen endres ikke som følge av sammenslåingen. Alle produkter og tjenester fungerer som før og vi behandler alle søknader som vanlig.

Blir det endringer i betalingsavtalen min?

Nei, betalingsavtalen din endres ikke som følge av sammenslåingen.

Hvem skal jeg henvende meg til ved spørsmål om forbrukslånet mitt?

Har du forbrukslån i Nordea Direct kontakter du kundeservice i  på telefon 23 20 60 70 eller e-post on.tceridaedron@knab.

Har du forbrukslån i OPP Finans kontakter du kundeservice på telefon 915 04140 eller e-post on.snanifppo@tsop.

Har du forbrukslån i Nordea kontakter du kundeservice hos Nordea på samme måte som før.

Nordea Direct og Nordea vil inntil videre drives som to selvstendige banker med egne kundesystemer. På grunn av taushetsplikt og personvern vil ikke Nordea ha tilgang til kundedataene dine i Nordea Direct og kjenner derfor ikke bankengasjementet ditt i Gjensidige Bank i dag.

Trenger jeg å endre på AvtaleGiro?

Nei, du trenger ikke endre på AvtaleGiro. AvtaleGiro fungerer på samme måte som før og betalinger vil gå som før.

Jeg ønsker å inngå AvtaleGiro avtale eller eFaktura-avtale. Hvem skal jeg søke opp som tilbyder?

Har du forbrukslån i Nordea Direct søker du opp Nordea Direct. Har du forbrukslån i OPP Finans søker du opp OPP Finans.

Jeg får faktura i Digipost. Må jeg gjøre noe?

Nei, du trenger ikke gjøre noe. Du vil fortsatt motta faktura i Digipost.

Jeg har søkt om forbrukslån. Hva skjer med søknaden min?

Vi behandler søknaden din som vanlig. Kundeservice kontakter du på samme måte som før.

Jeg skal søke om tilleggslån. Søker jeg i Nordea eller Nordea Direct?

Vi anbefaler deg å søke der du i dag har lånet ditt. Alle saker og søknader behandler vi som vanlig.

Fondssparing

Hvor kan jeg handle fond?

Nordea Direct tilbyr ikke fond og du kan få mer informasjon om fond og sparing her.

Hva skjer med fondssparingen min? Flyttes den til Nordea?

Fra 1. februar 2020 var det ikke lenger mulig å kjøpe nye fond i Gjensidige Bank og alle aktive spareavtaler ble automatisk stoppet. Ønsker du som kunde å fortsette fondssparing kan du allerede nå selge deg ut eller flytte aksjesparekontoenÅpnes i nytt vindu.

Hva vil skje med vekterfondene mine, blir det endringer?

På dette tidspunkt har vi ikke svaret på om det blir endringer i vekterfondene. Dersom det vil skje endringer, vil du få beskjed i god tid.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker fond fra Nordea?

Ønsker du handle fond hos Nordea kan du enkelt bli kunde på nordea.no og deretter handle fond direkte på nett. 

  1. Registrer deg som kunde med BankID på Nordea.noÅpnes i nytt vindu.
  2. Velg deretter fanen Sparing og Investering i Nettbanken. Her kan du kjøpe fond og starte spareavtale. 

Du kan også bli kontaktet av en rådgiver i Nordea som kan gi gode økonomiske råd og veiledning gjennom dette skjemaetÅpnes i nytt vindu.

Bør jeg bytte fond til Nordea?

Nordea er Nordens største fondsforvalter med over 500 fond som du kan velge mellom. I tillegg har Nordea mange dyktige autoriserte rådgivere som kan gi deg tilpasset økonomisk rådgivning basert på dine økonomiske ønsker og behov. 

Tilbyr Nordea Direct fond? Hvorfor ikke?

Nei, du vil ikke ha muligheten å handle fond hos Nordea Direct. Ønsker du fondssparing må du gjøre dette direkte gjennom Nordea.no. Som Nordens største fondsforvalter tilbyr Nordea et stort utvalg av spare- og investeringsprodukter og engasjerte rådgivere som hjelper deg med å ta de riktige investeringsbeslutningene.

Jeg har fond i Nordea, får jeg tilgang til å se fondene mine i Nordea Direct-nettbanken?

Nei, du vil ikke se dine Nordea fond i Nordea Direct. Grunnen er at Nordea Direct ikke tilbyr fond og pt er ikke systemene integrert. Dette er noe vi jobber med.

Jeg ønsker å spare i fond, hvor skal jeg henvende meg?

Her har du flere valg og du er hjertelig velkommen til å: 

Vil dere nå tilby VPS-konto?

Nordea tilbyr VPS konto og du kan få mer informasjon om dette herÅpnes i nytt vindu.

Hvorfor flyttes spare- og investeringsrådgivning fra Gjensidige Bank/Nordea Direct til Nordea?

Som Nordens største fondsforvalter tilbyr Nordea et stort utvalg (over 500 fond) av spare- og investeringsprodukter og engasjerte rådgivere som hjelper deg med å ta de riktige investeringsbeslutningene. Derfor flytter vi fondssparing og investeringsrådgivning til Nordea i løpet av 2020.

Må jeg flytte fondsbeholdningen min?

Fra 1. februar 2020 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe fond i Gjensidige Bank. Dersom du har en fast månedlig spareavtale vil denne bli automatisk stoppet.

Har Nordea de samme fondene som jeg en gang kjøpte i Gjensidige Bank og som er i min beholdning idag?

Nei, men Nordea har et bredere spekter av fond og har de aller fleste sammensetningene av fond i ulike områder og som Nordea Direct (tidl. Gjensidige Bank) har.

Vi er opptatt av å tilby deg som kunde det beste innen sparing og investering og du får en god oversikt over alle fond hos Nordea på: Fondsliste for privatpersonerÅpnes i nytt vindu

Du kan alltid prøve Nordeas sparerobot NoraÅpnes i nytt vindu

Innebærer det noen ekstra kostnad for meg med at fondssparing legges ned i Nordea Direct?

Hvis du velger å selge ditt fond kan noen forvaltere ta et salgsgebyr, dette finner du i fondets fakta-ark.

Merk at salg av fond medfører realisasjon (noe som kan utløse skatt). 

Dersom din beholdning er i en ASK og du velger og overføre aksjesparekontoen til en annen finansinstitusjon, vil dette ikke utløse skatt. Det er ingen kostnad ved å flytte en ASK konto. Hvis du selger fond fra aksjesparekonto (ASK) utløser dette ikke skatt før du tar et større beløp ut fra aksjesparekontoen enn du har satt inn på den.

Må jeg foreta meg noe med mine fond?

Det er ikke lenger mulig å kjøpe nye fondsandeler i fond tegnet igjennom Nordea Direct (tidl. Gjensidige Bank), i Nordea. Du må derfor innløse andelene for å fortsette aktiv sparing. Du selger enkelt dine fond på gjensidige.no. Midlene får du på konto og du står fritt til å eventuelt  flytte din fondssparing til en annen tilbyder eller bare la midlene stå på konto. Vi gjør oppmerksom på at innløsning kan medføre skatt. Dersom du har spørsmål anbefaler vi deg å ta kontakt med en kunderådgiver. 

Blir spareavtalen min flyttet automatisk?

Avtalen ble automatisk stoppet 1. februar 2020. Ønsker du å beholde din spareavtale må denne opprettes på nytt i annen bank. Alternativt kan det gjøres i Nordea slik:

  1. Registrer deg som kunde med BankID på Nordea.no.
  2. Velg deretter fanen Sparing og Investering i Nettbanken. (Her kan du kjøpe fond og starte spareavtale.)

En fast spareavtale i Nordea trekkes fra en belastningskonto i Nordea. Du får automatisk en konto i Nordea når du blir kunde.

Hva skjer med mine fond hvis jeg ikke blir kunde i Nordea?

Hvis du ikke skulle ønske å bli kunde i Nordea må du selv selge deg ut av dine fond i god tid før sommeren 2020. Du kan enkelt realisere dine fond på gjensidige.no. Det vil imidlertid ikke være mulig å kjøpe nye fondsandeler i fond tegnet igjennom Nordea Direct (tidl. Gjensidige Bank) i andre banker, eller Nordea.

Finnes det en app der jeg kan se fondene mine i Nordea?

Ja, Nordea har en oversiktlig Mobilbank og Nettbank. Les mer om Fondsparing på nett herÅpnes i nytt vindu.

Pensjon

Jeg har pensjonssparing hos Gjensidige. Må jeg gjøre noe aktivt nå?

Sammenslåingen mellom Gjensidige Bank og Nordea påvirker ikke pensjonssparingen din i Gjensidige, og du trenger ikke å foreta deg noe. Du har fortsatt samme pensjonsside, de samme fondene og sparingen er som før. Dette gjelder alle pensjonsproduktene hos Gjensidige Pensjonsforsikring: Fondskonto Link, IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskapitalbevis, Fripoliser, Fondspensjon (IPA), Livrente Link, Tjenestepensjon. Disse produktene leveres av Gjensidige Pensjonsforsikring som fortsatt er et datterselskap i Gjensidige-konsernet.

Er Gjensidige Pensjonsforsikring fortsatt et datterselskap i Gjensidige-konsernet?

Ja. Gjensidige Pensjonsforsikring som fortsatt er et datterselskap i Gjensidige-konsernet.

Vil Fondskonto Link, IPS eller annen pensjonssparing bli endret?

Sammenslåingen mellom Gjensidige Bank og Nordea påvirker ikke pensjonssparingen din, og du trenger ikke å foreta deg noe. Du har fortsatt samme pensjonsside, de samme fondene og sparingen er som før. Dette gjelder alle pensjonsproduktene våre: Fondskonto Link, IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskapitalbevis, Fripoliser, Fondspensjon (IPA), Livrente Link og Tjenestepensjon. Disse pensjonsproduktene leveres av Gjensidige Pensjonsforsikring som er fortsatt et datterselskap av Gjensidige Forsikring.

Vil det bli endringer i hvor jeg ser pensjonssparingen min?

Nei, du ser pensjon på samme måte som før og du logger deg inn som vanlig.

Vil det bli endringer i hvor jeg logger inn?

Nei, du ser pensjon på samme måte som før og du logger deg inn som vanlig.

Har Gjensidige fremdeles egne pensjonsrådgivere?

Ja, vi har fortsatt dyktige autoriserte finansielle rådgivere. Ta gjerne kontakt med oss på on.egidisnejg@sp så hjelper vi deg.

Jeg har hatt en personlig investeringsrådgiver for mine plasseringer i Fondskonto Link, IPS eller annen pensjonssparing. Får jeg fortsatt den samme servicen?

Har du Fondskonto Link, IPS eller annen pensjonssparing vil du fortsatt ha en personlig investeringsrådgiver i Gjensidige Pensjonsforsikring og bli fulgt opp med samme servicenivå som du har hatt.

Jeg har rabatt på pensjonssparingen min. Hva skjer med den?

Du har samme rabatter som før.

Jeg vil øke pensjonen min og ønsker de fondene som er i Nordea, hva gjør jeg?

Det er ikke mulig å få fondene fra Nordea inn i pensjonssparingen din hos Gjensidige Pensjonsforsikring. Ta gjerne kontakt med Gjensidige Pensjonsforsikring på on.egidisnejg@sp hvis du ønsker råd om pensjonssparingen din.

Bedriftsinnskudd

Bruk banken som vanlig

Alle produkter og tjenester fungerer som før og du trenger ikke å foreta deg noe. Betingelsene dine endres ikke som følge av sammenslåingen og vi skal fortsatt gi deg gode priser. Kundeservice kontakter du på samme måte som før.

Jeg er kunde i Gjensidige Bank i dag. Vil alle kontoene mine automatisk flyttes til Nordea nå?

Nei, kontoene dine vil ikke flyttes til Nordea nå. Gjensidige Bank fortsetter som før en god stund fremover og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere. Produkter og tjenester fungerer som før og du bruker banken akkurat som du pleier.

Skjer det endringer på kontoene mine?

Nei, alle produkter og tjenester vil fungere på samme måte som før eierskiftet og du bruker banken akkurat som før.

Får jeg nytt/nye kontonummer?

Nei, alle kontonummer vil være de samme som før eierskiftet og du bruker banken akkurat som før. Produkter og tjenester vil være de samme som før eierskiftet og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere.

Får jeg nye kontobetingelser (rente, uttaksgrenser etc)?

Nei, kontobetingelsene dine endres ikke som følge av sammenslåingen og vi skal fortsatt gi deg gode priser. Alle produkter og tjenester vil være de samme som før eierskiftet og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere.

Landbrukskonto og betaling

Jeg er kunde i Gjensidige Bank i dag. Vil alle kontoene mine automatisk flyttes til Nordea nå?

Nei, kontoene dine vil ikke flyttes til Nordea nå. Gjensidige Bank vil fortsette som før en god stund fremover og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere. Produkter og tjenester fungerer som før og du bruker banken akkurat som du pleier.

Får jeg nytt/nye kontonummer?

Nei, du får ikke nye kontonummer. Produkter og tjenester vil være de samme som før eierskiftet og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere.

Får jeg nye kontobetingelser (rente, uttaksgrenser etc)?

Nei, kontobetingelsene dine endres ikke som følge av sammenslåingen. Alle produkter og tjenester fungerer på samme måte som før og du bruker banken akkurat som du pleier.

Skjer det endringer på kontoene mine?

Nei, det skjer ingen endring på kontoene dine. Alle produkter og tjenester fungerer på samme måte som før og du vil oppleve samme bankhverdag som tidligere.

Skjer det noe med betalingene mine som er knyttet til konto?

Nei, det er ingen endring i betalingsavtaler knyttet til kontoene dine. Alle produkter og tjenester fungerer som før og du bruker banken akkurat som du pleier.

Må jeg endre på AvtaleGiroene mine?

Nei, du trenger ikke endre på AvtaleGiroene dine. AvtaleGiro fungerer akkurat som før.

Må jeg endre på eFakturaene mine?

Nei, du trenger ikke endre på eFakturaene dine. Du kan se, endre, godkjenne og betale eFaktura akkurat som før.

Jeg bruker Vipps Regninger for å betale regninger, kan jeg fortsette med det?

Ja, det går fint. Bruker du Vipps Regninger, betaler du på samme måte som før.

Kan jeg få tilgang til Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay og Garmin Pay hos Nordea Direct?

Vi tilbyr dessverre ikke disse tjenestene i dag. Vi jobber stadig med å utvikle tilbudet til deg som kunde, og vil vi utvikle mange spennende tjenester fremover. Ønsker du å komme i gang med en eller flere av disse nå, kan du det gjennom å bli kunde i Nordea.