Chat med oss Kundeservice

Låne

Hvilken rente vil jeg få på boliglånet mitt?

Nordea Direct ønsker å gjøre bank enkelt og rimelig, så du kan bruke tiden din på andre ting. Vil du ha gode renter på lån og liker å gjøre det meste på nett eller mobil, ønsker vi deg velkommen til oss. 

Se alle prislister her.

Hvordan flytte lån og/eller refinansiere?

Det er enkelt å flytte lånet til oss. 

  • Send oss en søknad og få et uforpliktende lånetilbud. 
  • Er du fornøyd med tilbudet, signerer du lånepapirene med BankID og blir bankkunde. 
  • Vi ordner alt det praktiske rundt overføring av boliglånet.

Boliglån, Boligkreditt og Boliglån Ung

Hvordan søker jeg om lån?

Ved søknad om finansiering bør du samtykke til elektronisk innhenting av skatteopplysninger.

Du vil motta en tilbakemelding når søknaden er ferdig behandlet.

Hvor mye kan jeg få i lån?

For å vurdere hvor mye du kan låne, må du sende oss en boliglånssøknad.

Du kan søke inntil 85% finansiering. For belåning ut over dette trenger vi tilleggssikkerhet i form av egen eller foreldres bolig.

Søker du om boligkreditt eller lån med pant i fritidsbolig kan du låne inntil 60 % av boligens verdi.

Dersom du er gift/samboer/partner bør dere søke finansiering sammen.

Hva kreves av dokumentasjon om økonomien min?

Dersom du ikke samtykker til elektronisk innhenting av skatteopplysninger ber vi alltid om kopi av dine to siste lønnsslipper (ikke eldre enn to mnd) og siste skattemelding. Dersom du har oppgitt ekstrainntekter som f.eks leieinntekter ber vi deg også om dokumentasjon på dette.

Vi trenger samtykke/dokumentasjon på eventuell medsøker.

Selvstendig næringsdrivende må også levere næringsoppgave samt foreløpig regnskap hittil i år.

Er det alder på hovedsøker eller medsøker som teller for å få Boligstart eller Boliglån Ung?

Det er laveste alder vi hensyntar.

Kan jeg søke lån hos dere hvis jeg har kommunalt Startlån?

Startlån fra kommunen kan ikke erstatte krav om 15% egenkapital ved kjøp av bolig. Samlet belåning inkludert eventuellt startlån kan derfor ikke overstige 85% av kjøpesum.

Kan jeg sende signerte lånedokument i retur på e-post eller fax?

Lånedokumenter sendes oftest som e-signering, og du kan da e-signere med BankID. Dokumenter som må papirsigneres må returneres originalt til oss pr. post.

Kan jeg legge ved kommentarer i lånesøknaden?

Ved innsending av søknad kan du også legge ved kommentarer.  Gjelder det noe som haster kan du sende epost til: 

Hvordan får jeg utbetalt pengene?

Ved kjøp av bolig utbetales lånet direkte til megler. Ved refinansiering av bolig- og fleksilån innfrir vi lånet i den andre banken, og eventuelt restbeløp overføres/belastes din konto hos oss.

Hvem er kunderådgiveren min i Nordea Direct?

Vi er en selvbetjent nettbank med et stort team av kunnskapsrike kunderådgivere. For at vi skal kunne hjelpe deg raskt som mulig så vil du få hjelp av første ledige rådgiver.

Hvordan overfører jeg lånet fra annen bank til Nordea Direct etter at lånedokumentene er signert?

Du oppgir kontonummer på lån som skal innfris i annen bank i boliglånssøknaden. Vi innfrir og flytter lånet for deg, du trenger ikke å kontakte den andre banken selv. 

Finansiering og sikkerhet

Kan jeg refinansiere boliglånet?

Du kan refinansiere inntil 85% av dokumentert verdi på din bolig dersom du har behov for ekstra lån. Det gjør du enkelt ved å sende inn en ny boliglånssøknad.

Hva er boligkreditt/fleksilån?

Boligkreditt/fleksilån er en rammekreditt der vi tar pant i boligen din. Du kan selv disponere rammen i nettbanken ved å overføre penger til og fra kontoen. Renter blir belastet månedlig.

Kan jeg få mellomfinansiering?

Dersom du skal kjøpe ny bolig og selge dagens bolig kan du få innvilget mellomfinansiering. Da vil du få finansiering inntil 6 måneder frem til du får oppgjør for solgt bolig.

Du kan søke om mellomfinansiering i den vanlige boliglånsøknaden.

Hvilke type eiendommer kan jeg stille som sikkerhet for et lån?

Vi tilbyr lån med pant i fast eiendom som selveler, borettslags- og aksjeleilighet.  Vi tar ikke pant i næringseiendom, obligasjonsleilighet eller tomt. Vi tar heller ikke pant i eiendommer på Svalbard.

Skal du søke boliglån med sikkerhet i annen bolig, fyller du ut dette under «Sikkerhet» i boliglånssøknaden.

Kan jeg låne mer enn 85 % av boligens verdi?

Nordea Direct godtar realkausjon, som betyr at foreldre eller andre kan stille ekstra sikkerhet i egen bolig.  Dette må søkes om og godkjennes før en eventuell budrunde starter. 

Kan jeg låne til bolig i utlandet?

Du kan låne til bolig i utlandet, men vi må ha pant i en bolig i Norge. Du søker vanlig på måte, og legger inn din bolig i Norge som sikkerhet.

Tilbyr dere byggelån?

Vi tilbyr ikke byggelån. Dersom du trenger finansieringsbekreftelse på en bolig under oppføring, send inn søknad om finansieringsbevis.

Hva er egenkapital?

15% av kjøpesum + omkostninger i forbindelse med kjøp i form av innskudd eller sikkerhet.

Egenkapital kan også være realkausjon (eks fra foreldre), tilleggssikkerhet i egen bolig, sikkerhet i oppgjør for bolig under salg eller solgt bolig (mellomfinansiering).

Hvordan overfører jeg egenkapital fra BSU i annen bank?

Be annen bank om å avslutte BSU og overføre til din belastningskonto for egenkapital hos oss minst 5 dager før oppgjørsdato til megler er avtalt. 

Hvordan overfører jeg egenkapital fra BSU i Nordea Direct?

Send melding til oss fra din nettbank om at BSU skal avsluttes til din belastningskonto der  egenkapital trekkes fra minst 3 dager før oppgjørsdato til megler er avtalt.

Hvordan går jeg fram ved realkausjon?

Banken kredittvurderer realkausjonist og kontrollerer om det er ledig sikkerhet på realkausjonistens bolig.

Hvordan går vi frem ved egenkapital som tilleggssikkerhet?

Banken tar kontakt under behandling av søknad.

Hvordan går vi frem ved egenkapital med sikkerhet i bolig under salg eller solgt bolig (mellomfinansiering)?

Banken tar kontakt for å finne ut hvor langt kunden har komt i salgsprosessen. Pantsetter mellomlegget av heftelser på boligen og forventet salgssum eller endelig salgssum.

Finansieringsbevis

Hva er et finansieringsbevis?

Et finansieringsbevis

  • bekrefter at du får et lån hos oss
  • gir deg informasjon om hvor mye du får låne

Vi anbefaler ikke å vise finansieringsbeviset til megler. Du kan be banken bekrefte finansiering direkte til megler.

Hvordan søker jeg om finansieringsbevis?

Før vi kan innvilge et finansieringsbevis er vi pliktig til å identifisere og gjennomføre kundesjekk. Du må derfor være kunde i banken før vi kan utstede et finanseringsbevis.

Er du kunde, kan du søke om finanseringsbevis i nettbanken. Oppgi «kjøpe ny bolig» som låneformål.

Renter og lån

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente angir det årlige rentebeløpet som en prosentandel av lånet.

Den effektive renten tar også hensyn til andre kostnader ved lånet, samt nedbetalingstid, terminlengde og tidspunkt for kapitalisering av renten.

Hva er forskjellen på fast rente og flytende rente?

Fastrente er en bindende avtale om en fast rentesats i 3 eller 5 år. Flytende rente betyr at rentesatsen kan endres.

Ønsker du å binde renten på et lån hos oss? Fyll ut skjema for å binde renten her så sender vi deg en tilleggskontrakt.

Hva er forskjellen på serie- og annuitetslån?

Ved annuitetslån betaler man det samme terminbeløpet hver måned (dersom renten ikke endres).

Ved serielån betaler man faste avdrag, mens rentebeløpet reduseres etterhvert som man betaler ned på lånet. Derfor har serielån høyere terminbeløp i starten sammenlignet med et annuitetslån.

Nedbetaling

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg ha?

Du kan ha en nedbetalingstid inntil 30 år på Boliglån og Førstehjemslån. For Boligkreditt løper avtalen til den sies opp av en av partene.

Har dere månedlige terminbeløp?

Ja, kun månedlige. For Fleksilån/Boligkreditt styrer du innbetaling av avdrag selv, men du blir belastet for renter og terminomkostninger hver måned.

Når må jeg betale tilbake lånet, og hvordan gjør jeg det?

Lånet betaler du ned basert på nedbetalingsplanen, og vi trekker terminbeløpet fra kontoen du har hos oss. Hvis du har Fleksilån/Boligkreditt, styrer du innbetalingene selv.

Kan jeg betale tilbake lånet raskere enn angitt nedbetalingstid?

På lån med flytende rente kan du betale inn ekstra når du måtte ønske det, uten kostnader. På fastrentelån binder du deg til en nedbetalingstid på enten 3 eller 5 år – og kan da ikke endre nedbetalingstid i bindingstiden.

Boligkreditt (Fleksilån) er avdragsfritt, men du kan betale inn så mye du vil på lånet i denne perioden. Du kan også overføre penger fra lånet til din brukskonto.

Hvordan gjør jeg en ekstra innbetaling?

Du kan gjøre en ekstra innbetaling til eget lån (gjelder ikke fastrentelån) ved å registrere en betaling til din lånekonto. Du finner kontonummeret under "Kontoer" når du er logget inn.

Hvis du betaler inntil 4 virkedager før forfall av ordinært terminbeløp, vil betalingen gå til ekstra nedbetaling av avdrag på lånet. Neste terminbeløp vil gå som normalt. Betaler du i løpet av de siste 3 virkedagene før forfall av ordinært terminbeløp, oppfattes betalingen som å være det ordinære terminbeløpet (eller deler av det). Beløpet dekker da renter + omkostninger + avdrag, i nevnte rekkefølge.

Kan jeg betale ned ekstra på fastrentelån?

Ja. Send oss først en melding fra Nettbanken om hvor mye du ønsker å betale inn og så vil vi beregne over- eller underkurs på innbetalingen.

Hva betyr det at jeg kan få fem års avdragsfrihet på boliglån?

Vi kan tilby avdragsfrihet på lån som er under 60 % av boligens verdi. Da blir bu belastet kun for renter frem til avdragsfri periode er over.  På generelt grunnlag anbefaler vi kundene våre å betale ned på lånet hver måned, men dersom du har en ordnet økonomi og trenger avdragsfrihet for en periode kan vi innvilge det.

Hva gjør jeg dersom jeg får problemer med å betale terminbeløpene?

Skriv til oss via nettbanken eller ring oss på 23 20 60 70 så snart som mulig, så kan vi sammen finne en løsning.

Hvilken IBAN og SWIFT/BIC-kode skal jeg benytte for å betale en faktura for lånet mitt fra en bank i utlandet?

Hvis du trenger å betale en lånefaktura fra for eksempel en utenlandsk konto, kan du bruke følgende informasjon:

Bank: Nordea Direct 

Adresse: Postboks 313, 6802 Førde 

SWIFT/BIC: For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) brukes DNBANOKK. For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn Euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), brukes DNBANOKK.

IBAN: NO85 9775 9460 204

Hvordan kan jeg innfri boliglånet mitt?

Du kan enkelt innfri boliglånet ved å utføre en ekstra innbetaling direkte til lånet, uten KID. Du finner all informasjon du trenger i nettbanken:

  • lånenummeret (kontonummeret)
  • saldo
  • renter som er påløpt, men ikke betalt finner du under kontodetaljer

Dersom du ikke betaler hele beløpet vil restbeløpet belastes som ved ordinært terminforfall. Etter siste forfall vil boliglånet bli avsluttet i løpet av noen dager.

Skatt og skattemelding

Kan jeg føre renteutgiftene som fradrag på skatten?

Ja, renteutgiftene dine kan du føre som fradrag på skattemeldingen i pkt. 3.3.1 Rentekostnader. Forutsatt at fradragsreglene ikke endres, kan 28 prosent av kostnadene trekkes fra på skatten.

Vi melder fra om beløp du kan trekke fra på skatten til Skatteetaten, slik at du ikke trenger å fylle det ut selv. Kontroller at beløpet som står på skattemeldingen din er korrekt, og stemmer overens med årsoppgaven du får fra oss.

Når får jeg årsoppgaven fra Nordea Direct?

Du får årsoppgaven fra Nordea Direct i starten av året. Du får én årsoppgave for alle lån og innskudd, og én for kredittkort.