Chat med oss Kundeservice

Mobil- og nettbank

Hvordan kommer jeg i gang med mobilbank?

 • Du må være kunde i Nordea Direct for å benytte mobilbanken. 
 • Last ned appen Nordea Direct fra App Store eller Google Play. Ha fødselsnummeret ditt klart. Deretter aktiverer du enkelt mobilbanken med BankID, BankID på mobil eller kodebrikken din.
 • I mobilbanken får du rask tilgang til å se saldo, betale, sperre kort og utføre alle banktjenester. 

Hvorfor må jeg signere flere betalinger enn før?

EU har innført et nytt betalingsdirektiv (kalt PSD2) for blant annet å styrke kundens sikkerhet ved betalinger. Derfor må du bruke BankID, Fingerprint, FaceID eller egen kode oftere enn tidligere. Dette gjelder også ved endring av betalingsmottakere, betalinger som ligger i forfallsmappen og faste betalinger.

Les ofte stilte spørsmål med svar om PSD2 herÅpnes i nytt vindu.

Bli kunde og bytte bank

Hvordan blir jeg kunde?

Du kan bli kunde med BankID fra en annen bank – da får du tilgang til nettbanken umiddelbart.

Hvordan bytter jeg fra en annen bank til Nordea Direct?

Når du skal bytte bank til oss, kan du velge om du vil ordne alt enkelt selv eller be oss om hjelp til å avslutte kundeforholdet ditt i nåværende bank.

Uansett hvilken metode du velger, kan du følge våre enkle steg for å bytte bank til Nordea Direct her.

Hvem kan bli bankkunde hos Nordea Direct?

Du kan bli bankkunde hos oss hvis du:

 • er myndig og over 18 år
 • har norsk fødselsnummer og fast bosted i Norge
 • har folkeregistrert adresse i Norge

Hvis du ikke er myndig, kan du bli kunde med hjelp fra vergen din.

Kan jeg bli kunde selv om jeg har betalingsanmerkninger?

Du kan registrere deg som kunde og opprette de kontoene du ønsker selv om du har betalingsanmerkning. Vi kan imidlertid ikke tilby bankkort, kredittkort eller lån til deg.

Hvorfor må jeg opplyse om jeg er skattepliktig til andre land enn Norge, og hva er Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)?

Nordea Direct som er en del av Nordea, er pålagt å undersøke om kunder har skattemessig tilknytning til USA, og rapportere informasjon om disse kundene, da Norge har inngått en avtale med USA om å gjennomføre «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). Disse reglene er gitt i forskrift til ligningsloven, og trådte i kraft 1. juli 2014.

Norske banker vil i framtiden spørre sine kunder om de er skattepliktige i andre land enn Norge. Denne rapporteringen vil senere bli utvidet til å omfatte også andre land enn USA.

I ‘’Bli kunde’’-prosessen ble jeg spurt om følgende: ‘’Innehar du, din nærmeste familie eller kjent medarbeider noe offentlige verv?’’. Hva betyr dette?

Spørsmålet stilles fordi banken etter hvitvaskingsloven er pålagt å undersøke om kunden er politisk eksponert person. Med dette menes en fysisk person som:

1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt verv eller stilling som:

1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,

1.2 medlem av nasjonalforsamling,

1.3 medlem av styrende organ i politisk parti,

1.4 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,

1.5 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,

1.6 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,

1.7 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statlig foretak,

1.8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1.

Med nært familiemedlem menes:

2.1 ektefelle, registrert partner eller samboer,

2.2 barn,

2.3 ektefelle, registrert partner eller samboer til barn,

2.4 forelder.

3. er kjent medarbeider til en slik person som nevnt i punkt (1) eller (2).

Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:

3.1 være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement med slik person,

3.2 ha nær forretningsforbindelse til en slik person,

3.3 være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk engasjement som i realiteten er etablert for å begunstige en slik person.

Mobilbank

Har Nordea Direct flere mobilbank-apper?

Nei, Nordea Direct har kun én app. Den har enklere funksjonalitet for barn under 13 år. Dette tilpasser seg automatisk.

Må jeg være kunde i Nordea Direct før jeg aktiverer mobilbanken?

Ja, for å kunne aktivere mobilbanken må du ha blitt kunde. Bli kunde her.

Hvordan kommer jeg i gang med å bruke mobilbanken?

Du må være kunde i Nordea Direct for å benytte mobilbanken. Last ned appen fra App Store eller Google Play. Ha fødselsnummeret ditt klart. Deretter aktiverer du enkelt mobilbanken med BankID, BankID på mobil eller kodebrikken din.

Barn under 13 år har annen prosedyre, se egne spørsmål og svar for denne aldersgruppenÅpnes i nytt vindu.

Hvilke funksjoner inneholder mobilbanken?

Du kan utføre alle banktjenester i mobilbanken:

 • Se oversikt over kontoer, lån og kort 
 • Sperre kort
 • Gjøre endringer på boliglånet ditt; endre trekkkonto og trekkdato, se nedbetalingsplan og øke terminbeløp
 • Kontakt oss via meldingsboksen
 • Administrere regionsperre og velge hvor i verden kortet ditt skal kunne brukes
Hvilke mobiltelefoner fungerer mobilbanken for?

Mobilbanken fungerer for Smarttelefoner som støtter nyere versjoner av operativsystemene til iOS (Apple) eller Android. Les mer her.

Hva koster det å bruke mobilbank?

Nettbank og mobilbank har like priser. Se prislisten for gebyr ved regningsbetaling. Kostnadene for datatrafikk kommer i tillegg, og angis av din telefonoperatør.

Kan jeg bruke mobilbanken fra utlandet?

Ja, på samme måte som i Norge. Men husk kostnadene ved telleskritt og datatrafikk fra utlandet.

Kan jeg sende og motta meldinger til/fra banken fra mobilbanken?

Ja, meldingsboksen er tilgjengelig fra menyen. Fra den kan du sende melding og bilder/vedlegg via sikker kanal, og motta meldinger fra banken.

Hvor sikker er mobilbanken?

Selve mobilbankløsningen er like sikker som nettbanken. Datatrafikken mellom mobilen og bankens systemer er kryptert. Ingen kontoopplysninger lagres på mobilen, og for å ta penger ut av konto kreves kode eller fingeravtrykk som ingen andre enn du har tilgang til.

Vi anbefaler alle å aktivere din egen private påloggingskode på mobiltelefonen for å forhindre at uvedkommende kan bruke mobilen og alt den inneholder av applikasjoner.

Hva gjør jeg hvis jeg mister telefonen?

Da kontakter du mobiloperatøren din og får mobilabonnementet sperret. Vi anbefaler også å sperre selve mobiltelefonen. Det kan som regel utføres av butikken/selskapet som solgte telefonen.

Hva gjør jeg når jeg bytter mobiltelefon eller mobilnummer?

For å bruke mobilbank på ny telefon, må den aktiveres på nytt. Da må du identifisere deg med BankID, BankID på mobil eller kodebrikke fra Nordea Direct. Husk at du sannsynligvis må opprette BankID på nytt. 

Gjelder det Mobilbank for barn? Se egen beskrivelse for denne aldersgruppenÅpnes i nytt vindu.

Hva skjer hvis jeg glemmer å logge meg ut?

Du blir automatisk logget ut etter noen minutter hvis du ikke bruker mobilbanken.

Lagres data når jeg tar backup i App Store?

Data relatert til informasjon rundt dine kontoer lagres ikke på mobiltelefonen, og derfor heller ikke når du tar backup.

Kan flere brukere logge seg inn i mobilbanken på samme telefon?

Ja, men da må appen aktiveres på nytt for hver bruker. Mobilbanken er knyttet mot både telefonnummer og personnummer. 

Gjelder det Mobilbank for barn? Se egen beskrivelse for denne aldersgruppenÅpnes i nytt vindu.

Kan jeg bruke SMS-varslinger?

Gjør hverdagen din enklere ved å benytte deg av SMS-varslinger.

For dine kontoer kan du opprette disse SMS-varslingene:

 • Disponibelt beløp på fast valgt ukedag og klokkeslett
 • Avviste betalinger
 • Innbetalinger av lønn, barnetrygd eller pensjon
 • Innbetalinger større enn valgt beløp
 • Disponibelt beløp under valgt grense

Dette administrerer du enkelt fra nettbanken. 

Har dere kontofon?

Nei, vi har ikke kontofon. I stedet tilbyr vi mobilbank, som lar deg sjekke saldo og utføre alle banktjenester. Les mer om mobilbanken.

Mobilbank for barn

Hvordan kommer barnet i gang med å bruke mobilbank for barn?

Barnet må ha barnekort fra Nordea Direct for å bruke mobilbanken. Barnekort bestilles enkelt ved å fylle ut bestillingsskjema for barnekort (pdf, 689 KB)Åpnes i nytt vindu. Her samtykker du også til at barnet kan bruke mobilbank og barnet vil motta kodebrikke. Har barnet bankkort men ikke kodebrikke, bestiller en av foreldrene som disponerer kontoen dette ved å sende oss en melding i nettpostkassen. I meldingen skriver du at du ønsker å bestille kodebrikke til barnet og barnets telefonnummer. Last ned appen fra App Store eller Google Play på barnets telefon. Ha barnets fødselsnummer og kodebrikke klart. Deretter aktiverer du enkelt mobilbanken. Følg instruksen som følger med kodebrikken.

Hvem kan bruke mobilbank for barn?

Alle som har bankkort fra Nordea Direct for barn under 13 år kan bruke mobilbank for barn.

Kan pengene forsvinne fra kontoen når man bruker mobilbank for barn?

Nei, det er ikke mulig å betale med mobilbank for barn. Penger går kun ut av konto ved betaling med kort.

Kan barn under 13 år bruke nettbank?

Nei, kundene våre må være over 13 år for å bruke nettbanken. Inntil barnet fyller 13 år må de benytte mobilbank.

Hvordan endrer jeg telefonnummer som skal knyttes til mobilbank for barn?

Send oss riktig telefonnummer via nettpostkassen. Dette må gjøres av en av foreldrene som disponerer kontoen til barnet.

PSD2-direktivet og open banking

Hva er PSD2 og open banking – og hva har det å si for meg?

PSD2 er et betalingsdirektiv fra EU som innebærer at banker og andre med autorisasjon kan samle kontoer du har i andre banker på ett sted, dersom du gir samtykke til dette. Du vil da få en samlet oversikt over hvor mye du har til disposisjon på alle kontoer du kan betale fra, og se alt som har gått ut og inn av konto de siste tre månedene. Det er også mulig å hente penger fra kontoer du har i andre banker fra samme mobilbank eller nettbank.

Direktivet ble innført i EU og EØS 13. januar 2018 og trådte i kraft i Norge 14. september 2019. Les mer om PSD2 hos Finans NorgeÅpnes i nytt vindu.

Hvorfor må jeg signere flere betalinger enn før?

EU har innført et nytt betalingsdirektiv for blant annet å styrke kundens sikkerhet ved betalinger. Derfor må du bruke BankID/Fingerprint/FaceID/Egen kode oftere enn tidligere. Dette gjelder også ved endring av betalingsmottakere, betalinger som ligger i forfallsmappen og faste betalinger.

Hvordan kan jeg hente kontoer fra andre banker inn i Nordea Direct?
 1. Logg inn i mobil- eller nettbanken. I mobilbanken velger du «Nettbank» under «Flere tjenester».
 2. Velg «Kontoer andre banker» under «Sparing og kontoer» i menyen.
 3. Velg "Legg til konto fra annen bank" og finn banken du vil legge til.
 4. Gi samtykke.
 5. Velg og bekreft kontoene du ønsker å se.
Hvilke kontoer kan jeg hente inn?

I første omgang får du tilgang til alle typer kontoer du kan betale fra, som for eksempel brukskonto, noen typer sparekontoer og kredittkortkontoer.

Er det trygt å hente kontoinformasjonen min fra andre banker inn i mobilbanken eller nettbanken til Nordea Direct?

Det er samme krav til sikkerhet for å hente og vise kontoene dine fra andre banker som når du logger deg inn i Nordea Direct.  Du bekrefter med BankID eller tilsvarende for å hente kontoer fra andre banker. Husk at du bestemmer hvilke kontoer som skal vises, og du kan når som helst fjerne dem. Ombestemmer du deg kan du bare trekke samtykket tilbake.

For utviklere - Hvor finner jeg APIene til Nordea Direct?

Våre APier kan du utforske her. Med tilgang til våre APIer kan du bygge applikasjoner og tjenester som utveksler informasjon med banken.

Betaling med Vipps ved netthandel

Skal du betale med Vipps ved netthandel, vil du ikke lenger kunne autentisere deg med touch- eller faceID eller personlig kode. Du vil få beskjed i appen om å autentisere deg med BankID/BankID på mobil/kodebrikke.  

Dersom du har lagt inn ditt Nordea Direct kort i Vipps etter 22.12.20 kan du oppleve at du ikke får benyttet kortet ditt til å betale med, da dette har en sammenheng med hvem (hvilken PSP – Payment Service Provider) som foretar transaksjonen i bakkant der det ser ut som at det er Vipps som står for betalingen. Bakgrunnen for dette er at våre kort ikke er tokenisert og at Vipps per 22.12.20 bytter til en leverandør som ikke støtter ikke-tokeniserte kort. Kort som er lagt inn i Vipps før denne datoen, skal ikke avvises.