8 tips til utleie av bolig

Sjekkliste ved utleie

Vi har laget en sjekkliste til deg slik at du er godt forberedt til å leie ut bolig - både før, underveis og når leieforholdet skal sies opp.

1. Gjør klar boligen

Gjør klar boligen

Før du kan leie ut må du sørge for at boligen er i god stand. Den må også tilfredsstille en rekke krav for å godkjennes av kommunen. Under trekker vi frem noen sentrale punkter i forhold til krav til utleiebolig. 

Krav til utleieboliger

 • Takhøyde skal ikke være under 2,2 meter.
 • Vinduer i stue, kjøkken, arbeidsrom og soverom skal gi dagslys og utsyn. Underkant av vinduet skal ikke være mer en 0,9 meter over gulvet.
 • Det skal være minst én utgang til sikkert sted i kjeller og første etasje.
 • Rømningsvinduer skal minst være 0,5 meter brede og 0,6 meter høye. Summen av høyde og bredde må være mer enn 1,5 meter.
 • Det må være brannskille og lydisolering mellom boenhetene.
 • Det skal være en utvendig sportsbod på minimum fem kvadratmeter og en innvendig bod på minimum tre kvadratmeter i boenheten. I små leiligheter kan inneboden erstattes med skap.
 • Radonmåling må være utført.
 • Det må være tilfredsstillende luftkvalitet og lav luftfuktighet.

Møblert eller umøblert bolig?

Det hender at man kan leie ut boligen til en høyere pris dersom boligen er møblert. I tillegg kan man få skattefradrag for fullt møblerte leiligheter, men vær oppmerksom på at mange leietakere stiller høye krav til standarden på møblene. Det lønner seg derfor ikke nødvendigvis å kjøpe inn de første og billigste møblene bare for å fylle opp leiligheten.

Du kan også vurdere det opp mot hvor lenge boligen skal leies ut. For leietakere som skal bo i boligen lenge kan det være mer attraktivt at den er umøblert, mens leietakere i kortere perioder kan foretrekke at den er møblert. Derfor kan det være lurt å vurdere hva slags leietakere som er aktuelle for deg før du bestemmer deg for å møblere boligen.

2. Velg leietakere
3. Sett riktig leiepris
4. Bruk en god leiekontrakt
5. Opprett depositumskonto
6. Gå gjennom boligen med leietakeren
7. Betal riktig skatt
8. Oppsigelse av leieforholdet

Gjør klar boligen

Før du kan leie ut må du sørge for at boligen er i god stand. Den må også tilfredsstille en rekke krav for å godkjennes av kommunen. Under trekker vi frem noen sentrale punkter i forhold til krav til utleiebolig. 

Krav til utleieboliger

 • Takhøyde skal ikke være under 2,2 meter.
 • Vinduer i stue, kjøkken, arbeidsrom og soverom skal gi dagslys og utsyn. Underkant av vinduet skal ikke være mer en 0,9 meter over gulvet.
 • Det skal være minst én utgang til sikkert sted i kjeller og første etasje.
 • Rømningsvinduer skal minst være 0,5 meter brede og 0,6 meter høye. Summen av høyde og bredde må være mer enn 1,5 meter.
 • Det må være brannskille og lydisolering mellom boenhetene.
 • Det skal være en utvendig sportsbod på minimum fem kvadratmeter og en innvendig bod på minimum tre kvadratmeter i boenheten. I små leiligheter kan inneboden erstattes med skap.
 • Radonmåling må være utført.
 • Det må være tilfredsstillende luftkvalitet og lav luftfuktighet.

Møblert eller umøblert bolig?

Det hender at man kan leie ut boligen til en høyere pris dersom boligen er møblert. I tillegg kan man få skattefradrag for fullt møblerte leiligheter, men vær oppmerksom på at mange leietakere stiller høye krav til standarden på møblene. Det lønner seg derfor ikke nødvendigvis å kjøpe inn de første og billigste møblene bare for å fylle opp leiligheten.

Du kan også vurdere det opp mot hvor lenge boligen skal leies ut. For leietakere som skal bo i boligen lenge kan det være mer attraktivt at den er umøblert, mens leietakere i kortere perioder kan foretrekke at den er møblert. Derfor kan det være lurt å vurdere hva slags leietakere som er aktuelle for deg før du bestemmer deg for å møblere boligen.

Velg leietakere

 • Ta stilling til hvor mange leietakere du ønsker i boligen din. Dersom du velger flere leietakere vil du kunne ta en høyere leiepris, men dette vil også føre til mer slitasje på boligen.
 • Vurder hvilken type leietaker som passer deg og din familie hvis du skal leie ut i samme bolig som du selv bor i.
 • Sjekk potensielle leietakernes referanser fra tidligere leieforhold for å sikre at de er pålitelige.
 • Den som kan betale mest er ikke nødvendigvis den som egner seg best som leietaker. I noen tilfeller kan det være lurt å heller ta en litt lavere leiepris for å sikre seg en passende leietaker.
 • Foreta kredittsjekk (for å kunne foreta sjekk forutsetter det at leietaker betaler etterskuddsvis)

Hvor finner jeg riktig leietaker?

 1. Bruk nettverket ditt
  Hør med venner og kjente om de kjenner noen som trenger leilighet. 
 2. Lag en annonse på Finn.no
  Oppgi så mye du kan om boligen, for eksempel: Hva boligen inneholder av hvitevarer og møbler, hvilke oppbevaringsmuligheter boligen har,  om det finnes Wi-Fi og kabel-tv, hvordan boligen varmes opp, parkeringsmuligheter og avstand til offentlig transport.
 3. Avtal intervjuer med interessante leietakere
  Dette er en god mulighet til å bli kjent med leietakeren. Man får ofte et riktigere inntrykk ved personlig fremmøte enn via for eksempel e-post.

Sett riktig leiepris

Når du skal bestemme deg for leiepris bør du sette deg inn i prisnivået i området boligen din ligger i. Bruk gjerne Finn.no og vurder din egen utleieenhet i forhold til tilsvarende enheter i samme marked. Vær oppmerksom på forskjeller innad i området som kan gjøre beliggenheten din mer eller mindre attraktiv.

Hva du inkluderer i leien vil også ha innvirkning på prisen. Noen velger å la for eksempel strøm , oppvarming, Wi-Fi og kabel-tv være inkludert, og regner da utgiften på disse kostnadene inn i leieprisen. Hvis du lar leietaker selv ordne abonnement på alle eller noen av tjenestene bør du justere leieprisen deretter. Tenk over hvilken løsning som blir mest praktisk for deg og leietaker.

Nyttige lenker til prisstatistikk

Leieboerforeningen gir råd om leiepriser, Boligbygg tilbyr leieprisveileder og statistikker, Statistisk Sentralbyrå utgir en årlig leiemarkedsundersøkelse med leiepriser og FINN utgir fersk prisstatistikk for eiendom basert på sine annonser hvert kvartal.

Bruk en god leiekontrakt

Både du som utleier og dine leietakere bør sette dere godt inn i reglene for utleie. Det er viktig å ha leiekontrakten i orden, og du kan finne flere maler for dette på nett.

Her er noen viktige punkter du bør ha med i kontrakten:

 1. Utkastelsesklausul
  Dette innebærer at du kan søke namsmyndighetene om hjelp til å avslutte leieforholdet dersom leietaker unnlater å betale husleie.
 2. Tidsubestemt eller tidsbestemt leiekontrakt
  En tidsubestemt leiekontrakt vil si at leieforholdet varer enten til du eller leietaker sier opp leieforholdet, uten en forhåndsbestemt dato. En tidsbestemt leiekontrakt innebærer at du setter en dato for når avtalen tidligst kan sies opp. Dette kan være passende dersom du ønsker å leie ut boligen over lengre tid, men husk at datoen gjelder for begge parter. Hovedregelen for minstetid på et slikt leieforhold er tre år. Sett deg inn i reglene som gjelder for din type bolig – minstetiden for leiekontrakten er kortere for lofts- og kjellerleiligheter.

Maler for leiekontrakt

Under er to eksempler på gode maler når du skal inngå avtale om leie av bolig.

Opprett depositumskonto

En depositumskonto fungerer som et sikkerhetsnett i et leieforhold. Den sikrer deg som leietaker mot økonomiske tap dersom leietaker skulle unnlate å betale leie, eller gjøre skade på leiligheten. Det er leietaker som betaler depositum og får renter fra beløpet. For å ta ut depositum fra kontoen kreves det samtykke fra begge parter. Utleier betaler kostnader forbundet med å opprette kontoen. Husk at beløpet ikke kan overstige seks ganger månedsleie, og at beløpet ikke kan tas ut før leieforholdet er avsluttet. Det vanligste er at depositumet settes til tre ganger månedsleien.

Hos oss trenger du ikke å oppsøke et kontor for å opprette en konto. Du kan enkelt gjøre dette på nett så lenge du har en kopi av leiekontrakten, utleieboligens adresse, samt leietakerens navn, fødselsnummer, e-postadresse og mobilnummer.

Opprett depositumskonto her

Gå gjennom boligen med leietakeren

Ved overtakelse er det greit å gjennomgå boligen med leietakeren. Dokumenter hvordan boligen ser ut og om dere finner eventuelle feil eller mangler. Det er en trygghet for både deg og leietaker hvis noe skulle oppstå underveis i leieforholdet.

Oppsigelse av leieforholdet

Husk at det er gjensidig oppsigelsesfrist for å si opp leieforholdet. Det er vanlig å ha tre måneders oppsigelsesfrist, men dette kan reguleres i leiekontrakten. Det er viktig at du følger formkravene som gjelder for oppsigelse av leieforhold. Blant annet må oppsigelsen være skriftlig, den må være begrunnet, og den må informere leietakerne om at de har rett til å protestere mot oppsigelsen.

Les mer om formkravene for oppsigelser på lovdata.noÅpnes i nytt vindu