Chat med oss Kundeservice
Lake in Nordic forest

Finn ditt Unio-forbund

Er du medlem av et Unio-forbund får du veldig gode banktilbud hos oss i Nordea Direct.

Unio medlemsfordeler

Ekstra gode priser og fordeler for deg som er medlem av:

Akademikerforbundet

Akademikerforbundet

Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet

Det Norske Diakonforbund

Det Norske Diakonforbund

Det Norske Maskinistforbund

Det Norske Maskinistforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Radiografforbund

Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund

Skatterevisorenes Forening

Skatterevisorenes Forening

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet