Girl with phone

Fastrentelån for deg som er kunde i Nordea Direct

For økonomisk trygghet og stabile låneutgifter, kan du velge fast rente. Du får da en bindende avtale om fast rente for 3 eller 5 år. Fast- og flytende rente kan også kombineres. Flytende rente betyr at rentene endrer seg med markedet.

Bytte fra flytende til fast rente

Har du boliglån med flytende rente hos oss kan du enkelt gjøre om ditt lån til et fastrentelån med enten 3 eller 5 års bindingstid.

For økonomisk trygghet og stabile låneutgifter, kan du velge fast rente. 

Bindingstid 5 år:
Nom. rente 4,10 %

Låneeksempel:
Annuitetslån kr 2 000 000,00 innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid. Nom.rente 4,10 % p.a., eff. 4,23 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
Tot. kostnader: kr 3 217 964,00.  

Er du YS-medlem, er den nominelle renten 4,05 %.
Er du medlem av et Unio-forbund, er den nominelle renten 4,05 %.