Låneforsikring for deg som har forbrukslån

Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller sykmelding kan ramme alle og plutselig. Vær forberedt på det som kan komme til å skje i fremtiden med en forsikring som sørger for at lånet blir betalt. Vi har to typer forsikringer du kan velge mellom.

Søk låneforsikring

Økonomisk trygghet med låneforsikring

Dersom du skulle blitt rammet av sykdom eller arbeidsledighet som fører til inntektsbortfall, kan det bli vanskelig å betale ned på lånet. For å gi deg og familien din trygghet, tilbyr vi derfor forsikring knyttet til forbrukslånet.  

Vi tilbyr to typer betalingsforsikring:

Les forbruksinformasjon (pdf, 155 KB)Åpnes i nytt vindu

Betalingsforsikring passer for:

  • Deg som er mellom 18 og 65 år, som er frisk og har god helse
  • Deg som er fast ansatt i minimum 50 % stilling (gjelder kun Låneforsikring Pluss) 
  • Du kan ikke være kjent med, eller ha grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid (gjelder kun Låneforsikring Pluss)

Dersom du har medlånetaker, kan også medlånetaker forsikres. 

Pris på låneforsikring

Satsene under er faste og blir lagt til det månedlige terminbeløpet ditt: 

  • 9,95 % for Pluss Låneforsikring
  • 1,95 % for Låneforsikring