Chat med oss Kundeservice

Priser for kunder med bedriftsavtale

Prisene ble oppdatert 26.03.2021.

Boliglån

Prisene gjelder nye boliglån og forutsetter aktiv bruk av banken. Med aktiv bruk mener vi at du bruker mobil og nettbank til å betale regninger og/eller kort til å handle. Du har minimum 10 transaksjoner i måneden.

Boliglån 50 %

Boliglån 50 %

Boliglån inntil 50 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over
1,70 % p.a.1,77 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,001,70 % p.a.
1,78 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 000,00

Priseksempel

  • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 50 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
  • Nominell rente 1,70 % p.a.
  • Annuitetslån med effektiv rente 1,77 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
  • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 471 409,00.
Boliglån 75 %
Boliglån fast rente
Boligstart
Boliglån Ung
Boligkreditt
Mellomfinansiering
Lån med pant i fritidseiendom
Topplån
Beregning av effektiv rente for boliglån
Andre priser tilknyttet boliglån

Innskudd og sparing

Brukskonto og kontokreditt

Brukskonto

Renter Brukskonto
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,00 % p.a.

 

Kontokreditt

Renter for kontokreditt
SpesifikasjonRente
Nominell rente18,00 % p.a.
Effektiv rente22,05 % p.a.
Provisjon av ramme, per måned0,10 % p.a.

 

Priseksempel

Eff. rente 22,05 % p.a., kr 15 000,00 over 12 mnd. Totalt: kr 16 682,00.

Brukskonto 8-18
Sparekonto
Høyrentekonto
Barnekonto
BSU-konto
Fastrenteinnskudd
Depositumskonto
Purring og overtrekk

Kort

Bankkort

Bankkort

Priser for Bankkort
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 300,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 2,00
Varekjøp med kontantuttak innlandkr 0,00
Minibankuttak innland2kr 10,00
Minibankuttak utland2kr 30,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
Erstatningskort/hastekortkr 100,00
Nødkontanter/nødkortkr 850,00

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling. 

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer. 

Barne- og ungdomskort
Mastercard
Beregning av effektiv rente for kort

Nettbank, mobilbank og betalinger

Nett- og mobilbank

Nett- og mobilbank

Priser for nett- og mobilbank
Spesifikasjon
Pris
Etableringkr 0,00
Årspriskr 0,00
Første kodebrikkekr 0,00
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke
kr 100,00
Betale regninger fra brukskonto med KID
kr 0,00
Betale regninger fra brukskonto uten KID
kr 0,00
Overføring mellom egne kontoer i Nordea Direct 
kr 0,00
AvtaleGirokr 0,00
eFakturakr 0,00
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/ overskredet beløps­grense, per transaksjon1kr 25,00
Kvittering i nettbankens postkassekr 0,00
Kvitteringsoblat per postkr 12,00
SMS-varsling, per melding
kr 3,00

 

1)Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense.

Betalinger til og fra utlandet
Manuelle tjenester