Priser for NAL

Boliglån

Som medlem i NAL er du sikret noen av markedets beste betingelser på boliglån. Renter og vilkår på lånet ditt finner du i nett- og mobilbank. For nye boliglån, se den fulle prislisten på nordea.noÅpnes i nytt vindu.

Innskudd og sparing

Brukskonto/Brukskonto Ung og kontokreditt

Brukskonto/Brukskonto Ung

Renter Brukskonto
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,10 % p.a.

 

Kontokreditt

Prisene gjelder eksisterende kontokreditter. Nordea Direct tilbyr ikke lengre nyopprettelser av kontokreditt.

Renter for kontokreditt
SpesifikasjonRente
Nominell rente16,75 % p.a.
Effektiv rente18,84 % p.a.
Provisjon av ramme, per kvartal0,25 % 

 

Priseksempel

Eff. rente 18,84 % p.a., kr 15 000,00 over 12 mnd. Totalt: kr 16 682,00.

Brukskonto 8-18
Sparekonto
Høyrentekonto
Barnekonto
BSU-konto
Fastrenteinnskudd
Depositumskonto
Purring og overtrekk

Brukskonto/Brukskonto Ung

Renter Brukskonto
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,10 % p.a.

 

Kontokreditt

Prisene gjelder eksisterende kontokreditter. Nordea Direct tilbyr ikke lengre nyopprettelser av kontokreditt.

Renter for kontokreditt
SpesifikasjonRente
Nominell rente16,75 % p.a.
Effektiv rente18,84 % p.a.
Provisjon av ramme, per kvartal0,25 % 

 

Priseksempel

Eff. rente 18,84 % p.a., kr 15 000,00 over 12 mnd. Totalt: kr 16 682,00.

Brukskonto 8-18

For å få Brukskonto 8-18 må du bestille barnekort eller/og ungdomskort.

Renter for Brukskonto 8-18
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp0,00 % p.a.

 

Sparekonto

Renter for Sparekonto
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp2,60 % p.a.

 

Høyrentekonto

Det er inntil 4 gebyrfrie uttak/overføringer per kalenderår for Høyrentekonto. Ved uttak/overføringer utover dette er kostnaden 1,00 % av uttaksbeløpet/overføringsbeløpet (maks kr 250,00 per uttaksgebyr). Avslutning av konto regnes også som uttak.

Spesifikasjon
Rente
Fra kr 0 til kr 99 9992,00 % p.a.
Fra kr 100 000 til kr 499 9992,00 % p.a.
Fra kr 500 000 til kr 1 999 9992,50 % p.a.
Fra kr 2 000 000 og over2,25 % p.a.
Uttaksgebyr, etter 4 frie uttak1,00 %, maks. kr 250,00 per uttak

 

Barnekonto

Renter for Barnekonto
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp2,70 % p.a.

 

BSU-konto

Renter for BSU-konto
SpesifikasjonRente
Under 34 år5,00 % p.a.
34 år og over2,00 % p.a.

 

Fastrenteinnskudd

Før bindingstiden på fastrenteinnskudd utløper, får du tilbud om å fornye innskuddet til fastrenten som gjelder på det tidspunktet. Dersom ny avtale ikke opprettes, gjøres kontoen om til en brukskonto.

Renter for Fastrenteinnskudd
Spesifikasjon
Rente
Bindingstid 12 mnd.4,00 % p.a.
Fastrente oppgjør0,00 % p.a.

 

Depositumskonto

Prisene gjelder eksisterende depositumskontoer. Det er ikke lenger mulig å opprette depositumskonto via Nordea Direct.

Renter for Depositumskonto
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp0,00 % p.a.

 

Purring og overtrekk

Purring og overtrekk
Spesifikasjon
Rente
Purregebyrkr 35,00
Overtrekksrente20,15 % p.a.

Kort

Bankkort

Bankkort

Priser for Bankkort
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 300,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 0,00
Varekjøp med kontantuttak innlandkr 0,00
Minibankuttak innlandkr 0,00
Minibankuttak utland2kr 30,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
Erstatningskort/hastekortkr 100,00
Nødkontanter/nødkortkr 850,00
Kontanttjenester i butikk, uttakkr 10,00
Kontanttjenester i butikk, innskuddkr 0,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling.

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

Barne- og ungdomskort
Mastercard
Beregning av effektiv rente for kort

Bankkort

Priser for Bankkort
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 300,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 0,00
Varekjøp med kontantuttak innlandkr 0,00
Minibankuttak innlandkr 0,00
Minibankuttak utland2kr 30,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
Erstatningskort/hastekortkr 100,00
Nødkontanter/nødkortkr 850,00
Kontanttjenester i butikk, uttakkr 10,00
Kontanttjenester i butikk, innskuddkr 0,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling.

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

Barne- og ungdomskort

Priser for Barne- og ungdomskort
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 0,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 0,00
Kontantuttak innland2kr 0,00
Kontantuttak utland2kr 0,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
Erstatningskortkr 100,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling.

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

Mastercard

Prisene gjelder eksisterende kredittkort. Det er ikke lenger mulig å søke om nye kredittkort via Nordea Direct.

Renter for Mastercard
Spesifikasjon
Rente
Nom. rente på kreditt per måned1,35 %
Eff. rente på kreditt per år17,52 %

 

Priser for Mastercard
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 0,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 0,00
Kontantuttak innland2,34,00 % min. kr 40,00
Kontantuttak utland2,34,00 % min. kr 40,00
Overføring fra kredittkort34,00 % min. kr 40,00
Betale regninger i nettbanken34,00 % min. kr 40,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
eFakturakr 0,00
Papirfakturakr 45,00
Påminnelsesgebyr ved for sen betalingkr 35,00
Overtrekksgebyr per fakturakr 125,00
Erstatningskort/hastekortkr 100,00
Nødkontanter/nødkortkr 850,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling.

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

3)Rente beregnes fra uttaksdato/overføringsdato. Ved uttak i minibank eller overføring til konto påløper renter fra 1. dag. All bruk av kredittkort hos Posten regnes som kontantuttak. 

Beregning av effektiv rente for nye kredittkort

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Nordea Direct.

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Mastercard

Kreditt kr 15.000,-, månedlig tilbakebetaling over 12 måneder, 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet, 1 kontantuttak i utlandet, inkl. fakturagebyr kr 0,00 og årspris kr 100,00. (alle varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000,-)

Nettbank, mobilbank og betalinger

Nett- og mobilbank

Nett- og mobilbank

Priser for nett- og mobilbank
Spesifikasjon
Pris
Etableringkr 0,00
Årspriskr 0,00
Første kodebrikkekr 0,00
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke
kr 100,00
Betale regninger fra brukskonto med KID
kr 0,00
Betale regninger fra brukskonto uten KID
kr 0,00
Overføring mellom egne kontoer i Nordea Direct
kr 0,00
AvtaleGirokr 0,00
eFakturakr 0,00
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/ overskredet beløps­grense, per transaksjon1kr 25,00
Kvittering i nettbankens postkassekr 0,00
SMS-varsling, per melding
kr 3,00

 

1)Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense.

Betalinger til og fra utlandet
Manuelle tjenester

Nett- og mobilbank

Priser for nett- og mobilbank
Spesifikasjon
Pris
Etableringkr 0,00
Årspriskr 0,00
Første kodebrikkekr 0,00
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke
kr 100,00
Betale regninger fra brukskonto med KID
kr 0,00
Betale regninger fra brukskonto uten KID
kr 0,00
Overføring mellom egne kontoer i Nordea Direct
kr 0,00
AvtaleGirokr 0,00
eFakturakr 0,00
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/ overskredet beløps­grense, per transaksjon1kr 25,00
Kvittering i nettbankens postkassekr 0,00
SMS-varsling, per melding
kr 3,00

 

1)Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense.

Betale til utlandet

Priser for betaling til utlandet
Spesifikasjon
Pris
SEPA-betaling i EUR eller SEK til EU/EØS-land1kr 30,00
Andre betalinger til konto i utlandet
kr 60,00
Haste­betaling til konto
kr 350,00
Rettelse av mottatt oppdrag
kr 150,00
Feil fra kunde som medfører reklamasjon
kr 500,00
Telefaks­bekreftelse/bekreftelse per e-post
kr 150,00
Tillegg ved dekning av omkostninger i utlandet2Min. kr 175,00

 

1)Krav til betalingen:

  • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
  • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
  • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

2)Minimumskostnaden kan variere ut fra omkostninger som mottakerbank og ev. mellombank fakturerer.

Motta betaling fra utlandet

Priser for betaling fra utlandet
Prisene gjelder fra 11.06.2016Pris
Overføring i EUR eller SEK fra EU/EØS-land1kr 20,00
Andre overføringer til konto, mindre enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta
kr 50,00
Andre overføringer til konto, mer enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta
kr 100,00

 

1)Krav til betalingen:

  • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
  • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
  • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

Manuelle tjenester

Priser for manuelle tjenester
Spesifikasjon
Pris
Kopi av konto­utskrift
kr 75,00
Kopi av bilag, per bilag
kr 75,00
Overføring mellom egne kontoer i Nordea Directkr 50,00
Betaling til annen konto (annen kontoeier)
kr 75,00