Priser Direct

Boliglån

Prisene gjelder nye boliglån og forutsetter aktiv bruk av banken. Med aktiv bruk mener vi at du bruker mobil og nettbank til å betale regninger og/eller kort til å handle. Du har minimum 10 transaksjoner i måneden.

Boliglån 50 %

Boliglån 50 %

Boliglån inntil 50 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over
2,04 % p.a.2,12 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,002,14 % p.a.2,24 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 950,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 50 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,04 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,12 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 571 998,00.
Boliglån 75 %
Boliglån fast rente
Boligstart
Boliglån Ung
Boligkreditt
Mellomfinansiering
Lån med pant i fritidseiendom
Topplån
Beregning av effektiv rente for boliglån
Andre priser tilknyttet boliglån

Boliglån 50 %

Boliglån inntil 50 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over
2,04 % p.a.2,12 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,002,14 % p.a.2,24 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 950,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 50 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,04 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,12 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 571 998,00.

Boliglån 75 %

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 4 000 000,00 og over2,04 % p.a.2,09 % p.a.
kr 2 000 000,00 - kr 3 999 999,99
2,20 % p.a.2,28 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,002,44 % p.a.2,55 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 950,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,20 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,28 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 619 163,00.

Boliglån fast rente

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi med fast rente.

Renter
Avtaletid Nominell renteEffektiv rente
3 år2,59 % p.a.2,68 % p.a.
5 år2,69 % p.a.2,78 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 950,00
Realkasujon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,69 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,78 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 766 809,00.

Boligstart

Boligstart inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over
1,99 % p.a.2,07 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,001,99 % p.a.2,09 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 950,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 1,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,07 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 557 365,00.

Boliglån Ung

Boliglån Ung inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over2,10 % p.a.2,18 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,002,10 % p.a.2,20 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 950,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,10 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,18 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 589 624,00.

Boligkreditt, også kalt flexilån

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over2,35 % p.a.2,45 % p.a.
kr 1 000 000,00 - kr 1 999 999,002,35 % p.a.2,48 % p.a.
kr 0 - kr 999 999,002,35 % p.a.2,57 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 70,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 950,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 500 000,00, innenfor 60 % av verdigrunnlag, 80% utnyttelse av kredittramme og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,35 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,45 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750,00, depotomkostninger kr 950,00 og terminomkostninger kr 70,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2 669 850,00.

Mellomfinansiering

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
Alle beløp3,99 % p.a.4,49 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 1 750,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.

Lån med pant i fritidseiendom

Vi tilbyr lån med pant i fritidseiendom, også kalt hyttelån, inntil 60 % av markedsverdi. Kontakt oss på 23 20 60 70 for mer informasjon. Renten på lån med pant i fritidseiendom er den samme som for Topplån.

Topplån

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
Belåningsgrad 75-85%3,15 % p.a.3,24 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Beregning av effektiv rente for nye lån

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Nordea Direct.

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,00 og depotomkostning kr 950,00 samt terminomkostning kr 50,00.

Boligkreditt inntil 60 % av verdigrunnlag

Kredittramme på 2 mill, 1,5 mill og 800.000, inntil 80 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,00 og depotomkostning kr 950,00 samt terminomkostning kr 70,00.

Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 750,00 og depotomkostning kr 950,00, samt terminomkostning kr 50,00.

Boligstart inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 750,00 og depotomkostning kr 950,00, samt terminomkostning kr 50,00.

Fastrentelån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,00, depotomkostning kr 950,00 og terminomkostning kr 50,00.

Mellomfinansiering

Annuitetslån med løpetid 6 mnd., 5 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,00, depotomkostning kr 1 750,00 og terminomkostning kr 50,00.

Topplån

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og depotomkostning kr 0,00 samt terminomkostning kr 50,00.

Andre priser tilknyttet boliglån

Statens tinglysingsgebyr - pant i fast eiendom Pris
Nytt pant - papirdokumentkr 585,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 540,00
Overføring fra annen bank*kr 200,00
* Innenfor samme panteramme, samme pantsetter(e) og med samme panteobjekt. 
Statens tinglysingsgebyr - pant i borettslagPris
Nytt pant - papirdokumentkr 480,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 440,00
Overføring fra annen bank - papirdokumentkr 480,00
Overføring fra annen bank - elektronisk dokumentkr 440,00
Forretningsførers gebyr - pant i aksjeleilighetPris
Nytt pant - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Overføring fra annen bank - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Kostnader ved endring av boliglån:
Sletting av sikkerhetkr 0,00
Betalingsutsettelse på lån (henstand)kr 350,00
Avdragsfrihet (endret løpetid)kr 600,00
Endring av etablert sikkerhetkr 750,00
Endring av løpende lån (lånetype)kr 750,00
Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån):
Etableringsomkostningkr 250,00
Depotkostnadkr 750,00
Purregebyr og sen betaling
1. gangs purringkr 0,00
2. gangs purringkr 70,00
Rettslig inkassoIfølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved for sen betaling8,00 %

Innskudd og sparing

Brukskonto og kontokreditt

Brukskonto

Renter Brukskonto
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,00 % p.a.

 

Kontokreditt

Renter for kontokreditt
SpesifikasjonRente
Nominell rente18,00 % p.a.
Effektiv rente22,05 % p.a.
Provisjon av ramme, per måned0,10 % p.a.

 

Priseksempel

Eff. rente 22,05 % p.a., kr 15 000,00 over 12 mnd. Totalt: kr 16 682,00.

Brukskonto 8-18
Sparekonto
Høyrentekonto
Barnekonto
BSU-konto
Fastrenteinnskudd
Depositumskonto
Purring og overtrekk

Brukskonto

Renter Brukskonto
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,00 % p.a.

 

Kontokreditt

Renter for kontokreditt
SpesifikasjonRente
Nominell rente18,00 % p.a.
Effektiv rente22,05 % p.a.
Provisjon av ramme, per måned0,10 % p.a.

 

Priseksempel

Eff. rente 22,05 % p.a., kr 15 000,00 over 12 mnd. Totalt: kr 16 682,00.

Brukskonto 8-18

For å få Brukskonto 8-18 må du bestille barnekort eller/og ungdomskort.

Renter for Brukskonto 8-18
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp0,00 % p.a.

 

Sparekonto

Renter for Sparekonto
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp0,20 % p.a.

 

Høyrentekonto

Det er inntil 4 gebyrfrie uttak/overføringer per kalenderår for Høyrentekonto. Ved uttak/overføringer utover dette er kostnaden 1,00 % av uttaksbeløpet/overføringsbeløpet (maks kr 250,00 per uttaksgebyr). Avslutning av konto regnes også som uttak.

Renter for
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp0,50 % p.a.
Uttaksgebyr, etter 4 frie uttak1,00 %, maks. kr 250,00 per uttak

 

Barnekonto

Renter for Barnekonto
Spesifikasjon
Rente
Alle beløp1,00 % p.a.

 

BSU-konto

Renter for BSU-konto
Spesifikasjon
Rente
Under 34 år2,80 % p.a.
34 år og over0,50 % p.a.

 

Fastrenteinnskudd

Før bindingstiden på fastrenteinnskudd utløper, får du tilbud om å fornye innskuddet til fastrenten som gjelder på det tidspunktet. Dersom ny avtale ikke opprettes, gjøres kontoen om til en brukskonto.

Renter for Fastrenteinnskudd
Spesifikasjon
Rente
Bindingstid 12 mnd.1,00 % p.a.
Fastrente oppgjør0,00 % p.a.

 

Depositumskonto

Etablering av konto gjøres i nettbanken og koster kr 300,00 som betales av utleier.

Renter for Depositumskonto
Spesifikasjon
Rente
Fra kr 0 til kr 99 9990,00 % p.a.
Fra kr 100 000 og over0,00 % p.a.
Etableringskostnader som betales av utleierkr 300,00 

 

Purring og overtrekk

Purring og overtrekk
Spesifikasjon
Rente
Purregebyrkr 35,00
Overtrekksrente20,15 % p.a.

Kort

Bankkort

Bankkort

Priser for Bankkort
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 300,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 2,00
Varekjøp med kontantuttak innlandkr 0,00
Minibankuttak innlandkr 10,00
Minibankuttak utland2kr 30,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
Erstatningskort/hastekortkr 100,00
Nødkontanter/nødkortkr 850,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling. 

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

Barne- og ungdomskort
Mastercard
Beregning av effektiv rente for kort

Bankkort

Priser for Bankkort
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 300,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 2,00
Varekjøp med kontantuttak innlandkr 0,00
Minibankuttak innlandkr 10,00
Minibankuttak utland2kr 30,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
Erstatningskort/hastekortkr 100,00
Nødkontanter/nødkortkr 850,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling. 

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

Barne- og ungdomskort

Priser for Barne- og ungdomskort
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 0,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 0,00
Kontantuttak innland2kr 0,00
Kontantuttak utland2kr 0,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
Erstatningskortkr 100,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling.

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

Mastercard

Renter for Mastercard
Spesifikasjon
Rente
Nom. rente på kreditt per måned1,50 %
Eff. rente på kreditt per år19,56 %

 

Priser for Mastercard
Spesifikasjon
Pris
Årspris1kr 0,00
Varekjøp innland2kr 0,00
Varekjøp utland2kr 0,00
Kontantuttak innland2,34,00 % min. kr 40,00
Kontantuttak utland2,34,00 % min. kr 40,00
Overføring fra kredittkort34,00 % min. kr 40,00
Betale regninger i nettbanken34,00 % min. kr 40,00
Valutapåslag ved bruk i utlandet2,00 %
eFakturakr 0,00
Papirfakturakr 45,00
Påminnelsesgebyr ved for sen betalingkr 35,00
Overtrekksgebyr per fakturakr 125,00
Erstatningskort/hastekortkr 100,00
Nødkontanter/nødkortkr 850,00

 

1)Blir belastet konto måneden etter bestilling.

2)Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.

3)Rente beregnes fra uttaksdato/overføringsdato. Ved uttak i minibank eller overføring til konto påløper renter fra 1. dag. All bruk av kredittkort hos Posten regnes som kontantuttak. 

Priseksempel

Eff. rente 19,56 % p.a., 15.000,- over 12 mnd. Totalt kr 16 502,00.

Beregning av effektiv rente for nye kredittkort

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Nordea Direct.

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Mastercard

Kreditt kr 15.000,-, månedlig tilbakebetaling over 12 måneder, 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet, 1 kontantuttak i utlandet, inkl. fakturagebyr kr 0,00 og årspris kr 100,00. (alle varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000,-)

Nettbank, mobilbank og betalinger

Nett- og mobilbank

Nett- og mobilbank

Priser for nett- og mobilbank
Spesifikasjon
Pris
Etableringkr 0,00
Årspriskr 0,00
Første kodebrikkekr 0,00
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke
kr 100,00
Betale regninger fra brukskonto med KID
kr 0,00
Betale regninger fra brukskonto uten KID
kr 0,00
Overføring mellom egne kontoer i Nordea Direct 
kr 0,00
AvtaleGirokr 0,00
eFakturakr 0,00
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/ overskredet beløps­grense, per transaksjon1kr 25,00
Kvittering i nettbankens postkassekr 0,00
SMS-varsling, per melding
kr 3,00
  

1)Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense.

Betalinger til og fra utlandet
Manuelle tjenester

Nett- og mobilbank

Priser for nett- og mobilbank
Spesifikasjon
Pris
Etableringkr 0,00
Årspriskr 0,00
Første kodebrikkekr 0,00
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke
kr 100,00
Betale regninger fra brukskonto med KID
kr 0,00
Betale regninger fra brukskonto uten KID
kr 0,00
Overføring mellom egne kontoer i Nordea Direct 
kr 0,00
AvtaleGirokr 0,00
eFakturakr 0,00
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/ overskredet beløps­grense, per transaksjon1kr 25,00
Kvittering i nettbankens postkassekr 0,00
SMS-varsling, per melding
kr 3,00
  

1)Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense.

Betale til utlandet

Priser for betaling til utlandet
Spesifikasjon
Pris
SEPA-betaling i EUR eller SEK til EU/EØS-land1kr 30,00
Andre betalinger til konto i utlandet
kr 60,00
Haste­betaling til konto
kr 350,00
Rettelse av mottatt oppdrag
kr 100,00
Feil fra kunde som medfører reklamasjon
kr 300,00
Telefaks­bekreftelse/bekreftelse per e-post
kr 150,00
Tillegg ved dekning av omkostninger i utlandet2Min. kr 135,00

 

1)Krav til betalingen:

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
 • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

2)Minimumskostnaden kan variere ut fra omkostninger som mottakerbank og ev. mellombank fakturerer.

Motta betaling fra utlandet

Priser for betaling fra utlandet
Prisene gjelder fra 11.06.2016Pris
Overføring i EUR eller SEK fra EU/EØS-land1kr 20,00
Andre overføringer til konto, mindre enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta
kr 50,00
Andre overføringer til konto, mer enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta
kr 100,00

 

1)Krav til betalingen:

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
 • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

Manuelle tjenester

Priser for manuelle tjenester
Spesifikasjon
Pris
Kopi av konto­utskrift
kr 75,00
Kopi av bilag, per bilag
kr 75,00
Overføring mellom egne kontoer i Nordea Direct 
kr 50,00
Betaling til annen konto (annen kontoeier)
kr 75,00

Prisene ble oppdatert 06.12.2021.