Chat med oss Kundeservice

Avvikling av Vekterfond

Avvikling av verdipapirfondene Vekterfond Balansert, Vekterfond Offensiv, Vekterfondet Trygg og Vekterfond Aksjer I.

Vekterfondene er distribuert av Nordea Direct Bank ASA og forvaltet av forvaltningsselskapet Danske Bank Investment Management AS («Danske Invest»). Styret i Danske Invest besluttet i styremøte 4. august 2020 å avvikle følgende verdipapirfond:

1. Vekterfondet Trygg – ISIN NO0010331101
2. Vekterfond Balansert – ISIN NO0010331119
3. Vekterfond Offensiv – ISIN NO0010331127
4. Vekterfond Aksjer I – ISIN NO0010346430 

Til sammen refererer vi til de også som «fondene». De fire fondene vil avvikles samtidig 31. august 2020.

Danske Invest søkte 7. august 2020 Finanstilsynet om tillatelse til å avvikle fondene. Tillatelse til avvikling av fondene ble gitt av Finanstilsynet i brev datert 13. august 2020.  

Begrunnelse for avviklingen

Forvaltningskapitalen i hvert enkelt fond har vært synkende over tid, og er nå på et så lavt nivå at det er krevende å oppnå en kostnadseffektiv og optimal forvaltning. Styret i Danske Invest har derfor besluttet å avvikle fondene. Danske Invest har publisert informasjon til andelseierne på www.danskeinvest.no/info/vekterfondÅpnes i nytt vindu.  

Ingen av fondene har klart å oppnå avkastning i tråd med egne målsettinger, som er å oppnå høyest mulig relativ avkastning over tid opp mot referanseindeksene de sammenlignes med. 

Avkastning

Tabellen under viser avkastningen til hvert enkelt fond sammenlignet med deres referanseindeks de siste fem årene fra 31. juli 2015 til 31. juli 2020:

FondISINStartdatoAvkastning i prosent siste 5 årForvaltningskapital i MNOK (31.07.2020)
FondRef. indeks
Vekterfond TryggNO001033110111.09.20063,42 %4,15 %24,99
Vekterfond BalansertNO001033111911.09.20064,03 %6,20 %30,90
Vekterfond OffensivNO001033112711.09.20064,36 %8,08 %35,08
Vekterfond Aksjer INO001034643018.12.20064,50 %9,24 %8,80


Konsekvenser for andelseierne – utbetaling 

Konsekvensen av avviklingen er at verdien av dine fondsandelene vil realiseres til kontanter og deretter bli utbetalt til konto. Utbetalt verdi av fondsandelene er basert på hvert enkelt av fondenes sluttkurs.

Avvikling av verdipapirfondet vil for andelseiere være å betrakte som en realisasjon som kan ha skattemessige konsekvenser. Hvilke skattemessige konsekvenser vil avhenge av hvordan verdiutviklingen i fondene har vært for deg og din skatteposisjon.

En oversikt over det totale sluttoppgjøret vil bli lagret i din sikre digitale postkasse snarest mulig etter fondenes avviklingsdato 31. august 2020. Din digitale postkasse finner du ved å logge deg på «Din Side» på gjensidige.no (Nordea Direct benytter fortsatt gjensidige.no for fondshandel).  

Dersom andelene i et eller flere av fondene står på en aksjesparekonto (ASK) vil utbetalingen gå til aksjesparekontoen. Dersom andelene ikke står på aksjesparekonto vil utbetalingen gå til bankkonto. Du finner kontonummeret ved å logge deg inn på gjensidige.no. Midlene vil være synlige på konto innen 7 virkedager etter avviklingsdato. 

Dersom du har fått fondene i gave eller om du må endre kontonummer ber vi deg ta kontakt med Nordea Direct på e-post  eller på telefon 23 20 60 70.  

Kostnader i forbindelse med avviklingen

Andelseiere vil ikke bli belastet med kostnader i forbindelse med avviklingen av fondene. Fondene vil heller ikke bli belastet med kostnader i forbindelse med avviklingen. 

Det vil i forbindelse med avviklingen av fondene bli utarbeidet et avviklingsoppgjør som skal revideres av Danske Invests uavhengige revisor, Deloitte AS. Revisor skal bekrefte at ingen av fondene eller andelseierne er blitt belastet med kostnader i forbindelse med avviklingen. 

Avviklingsoppgjøret vil bli gjort tilgjengelig for andelseierne på www.danskeinvest.noÅpnes i nytt vindu og vil i tillegg oversendes til Finanstilsynet.

Planlagt dato for avvikling av fondene

Samtlige fire verdipapirfond stenges for innløsning 18. august 2020, og etter dette vil alle fondenes porteføljer realiseres. Fondene avvikles 31. august 2020, og denne dagen beregnes siste kurs (NAV). Andelseierne får verdien av sine andeler utbetalt senest syv virkedager etter 31. august 2020. 

Muligheter videre

I forbindelse med avviklingen av fondene vil andelseiere ha mulighet til å tegne nye andeler i andre verdipapirfond hos Nordea eller den banken man måtte ønske.

Kunder som ønsker benytte seg av tilbudet om rådgivning kan fylle ut kontaktskjema og gi samtykke, og vil da bli kontaktet av en rådgiver i Nordea.   

Oppsummering 

Verdipapirfondene Vekterfond Balansert, Vekterfond Offensiv, Vekterfondet Trygg og Vekterfond Aksjer I er alle besluttet avviklet. Andelseiernes midler i fondet vil realiseres til kontanter og deretter bli utbetalt til bankkonto eller ASK hos oss senest syv virkedager etter 31. august 2020. 

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post   eller på telefon 23 20 60 70, med tastevalg 4 for Fond.