Betingelser for BSU-konto

Du kan opprette og spare på BSU-konto til og med det kalenderåret du fyller 33 år. Du kan kun opprette BSU-konto en gang, men du kan flytte den til en annen bank om du vil.
Har du BSU-konto i en annen bank ordner vi med flytting av kontoen for deg, slik at du kan fortsette BSU-sparingen i Nordea Direct.

Spar inntil 300 000 kroner totalt

Du kan sette inn maks 27 500 kroner per år på BSU-kontoen til og med det året du fyller 33 år, men totalt sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner. Det er ingen nedre grense for årlig sparing – å spare litt er bedre enn å ikke spare noe. Opptjente renter regnes ikke som innbetalt sparebeløp.

10 % i skattefradrag

Du får 10 % i skattefradrag på beløpet du sparer på BSU. Det vil si at du får 2 750 kroner i skattefradrag hvis du sparer 27 500 kroner. For å få fullt utbytte av skattefradraget, må du ha skattbar inntekt. Du får ikke fradrag fra og med det året du tar ut pengene til boligformål eller bryter kontrakten.

BSU-pengene må brukes til boligformål

Pengene du har spart på BSU-konto kan du bruke til å kjøpe en ny bolig eller nedbetale lån på en bolig du kjøpte etter du opprettet kontoen.

Fra 2021 gis det ikke fradrag når du per 31. desember i inntektsåret helt eller delvis eier primær- eller sekundærbolig. Dette gjelder både direkte og indirekte eie. 

Når du skal benytte deg av BSU-midlene må BSU-kontoen være i samme bank som du har boliglån. Dersom du har BSU-konto i annen bank, må kontoen flyttes til oss før midlene kan brukes til nedbetaling av lån eller egenkapital i Nordea Direct. 

Det kan ta inntil 3 uker å flytte en BSU-konto. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid med flytting av BSU før midlene skal benyttes. 

Fra og med 1. januar 2021 er det kun de som ikke eier bolig som får skattefradrag når de sparer i BSU. I tillegg kan sparepengene også brukes til påkostninger og vedlikehold.

Hva skjer ved kontraktbrudd?

Hvis du bruker pengene til noe annet enn boligformål, vil ligningsmyndighetene kreve å få tilbakebetalt skattefradragene du har fått siden du startet BSU-sparingen. Ved kontraktbrudd vil du heller ikke få mulighet til å spare i BSU senere.

Kontrakten for BSU brytes ikke

  • ved uttak av årets innbetalte sparebeløp før 31. desember
  • ved uttak av renter som påløper etter det inntektsåret du fyller 33 år
  • når du flytter BSU-kontoen fra en bank til en annen