Chat med oss Kundeservice

Betingelser for BSU-konto

Du kan opprette og spare på BSU-konto til og med det kalenderåret du fyller 33 år. Du kan kun opprette BSU-konto en gang, men du kan flytte den til en annen bank om du vil.
Har du BSU-konto i en annen bank ordner vi med flytting av kontoen for deg, slik at du kan fortsette BSU-sparingen i Nordea Direct.

Spar inntil 300 000 kroner totalt

Du kan sette inn maks 25 000 kroner per år på BSU-kontoen til og med det året du fyller 33 år, men totalt sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner. Det er ingen nedre grense for årlig sparing – å spare litt er bedre enn å ikke spare noe. Opptjente renter regnes ikke som innbetalt sparebeløp.

20 % i skattefradrag

Du får 20 % i skattefradrag på beløpet du sparer på BSU. Det vil si at du får 5 000 kroner i skattefradrag hvis du sparer 25 000 kroner. For å få fullt utbytte av skattefradraget, må du ha skattbar inntekt. Du får ikke fradrag fra og med det året du tar ut pengene til boligformål eller bryter kontrakten.

BSU-pengene må brukes til boligformål

Pengene du har spart på BSU-konto kan du bruke til å kjøpe en ny bolig eller nedbetale lån på en bolig du kjøpte etter du opprettet kontoen.

Hva skjer ved kontraktbrudd?

Hvis du bruker pengene til noe annet enn boligformål, vil ligningsmyndighetene kreve å få tilbakebetalt skattefradragene du har fått siden du startet BSU-sparingen. Ved kontraktbrudd vil du heller ikke få mulighet til å spare i BSU senere.

Kontrakten for BSU brytes ikke

  • ved uttak av årets innbetalte sparebeløp før 31. desember
  • ved uttak av renter som påløper etter det inntektsåret du fyller 33 år
  • når du flytter BSU-kontoen fra en bank til en annen