Woman smiling while looking at her mobile at home.

Fornyelse av fastrenteinnskudd

Fastrenteavtalen din er i ferd med å utløpe. Forny avtalen nå slik at du fortsatt får god avkastning på pengene dine.

Vi tilbyr:

  • 12 måneders bindingstid til 4,00 % nominell rente

Renten på nye innskudd kan endres på kort varsel.

Så enkelt fornyer du avtalen:

  1. Logg inn i nettbanken
  2. Velg beløpet som skal fornyes
  3. Velg bindingstid

Betingelser og uttak

  • 12 måneders bindingstid
  • Minimumsbeløp er 15 000 kroner
  • Maksimumsbeløp er 5 mill. kroner

Ved uttak før bindingstiden er over må du betale en kostnad tilsvarende 1,00 % av uttaksbeløpet, minimum 250 kroner. Kostnaden justeres for gjenstående bindingstid og blir belastet uttaksbeløpet når uttaket finner sted.

Opptjente renter blir utbetalt først når bindingstiden opphører, selv om du tar ut alt fra kontoen i avtaleperioden.