Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd passer for deg som vil ha god og garantert avkastning
på pengene dine uten å ta noen risiko.
Fastrenteinnskudd bestiller du enkelt i nettbanken.

Betingelser

  • 12 måneders bindingstid
  • Minimumsbeløp er 15 000 kroner
  • Maksimumsbeløp er 5 mill. kroner
  • Rentene tilføres kontoen ved årsskiftet eller oppsigelse av avtalen

Uttak i bindingstiden

Ved uttak før bindingstiden er over må du betale en kostnad tilsvarende 1 % av uttaksbeløpet, minimum 250 kroner. Kostnaden justeres for gjenstående bindingstid og blir belastet uttaksbeløpet når uttaket finner sted.

Opptjente renter blir utbetalt først når bindingstiden opphører, selv om du tar ut alt fra kontoen i avtaleperioden.