Chat med oss Kundeservice

Spare i ditt eller barnets navn?

Har du mulighet til å spare til barna i din nåværende livsfase er det fornuftig. Før du starter bør du tenke i gjennom om du skal spare i ditt eller barnets navn. Her kan du vurdere begge mulighetene opp mot hverandre.

Spare i ditt navn

Spare i barnets navn

Forvaltning:
Du kan fritt forvalte midlene, både før og etter barnet er myndig. Du slipper å ta forbehold mot inngripen fra Fylkesmannen.
Hvis sparebeløpet overstiger 2 ganger grunnbeløpet (2G), kan Fylkes­mannen begrense din råderett over midlene. Du kan ta forbehold mot inngripen fra Fylkesmannen ved å erklære midlene som en gave når du starter sparingen. Les mer på Vergemål.noÅpnes i nytt vindu
Stipend og studielån:
Din inntekt og formue bestemmer hvor mye barnet kan få i grunnstipend og lån hos Lånekassen.
Lånekassen kan redusere stipendandelen hvis sparebeløpet gir barnet høy formue. Se beløpsgrenser på lanekassen.noÅpnes i nytt vindu
Arveavgift:
Arveavgift ble avviklet 1. januar 2014. Arv/gaver etter denne datoen er frigitt for arveavgift.
Skilsmisse, død eller konkurs:
Midlene inngår i boet ved foreldre eller verges skilsmisse, død eller konkurs.
Midlene står i barnets navn, og inngår ikke i boet.

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på
kr 101 351,00.