Ekstra lave boliglånsrenter gir søknadsboom

Flere tusen avtaler er under behandling

Etterspørselen av boliglån har økt massivt de siste månedene - en økning som langt på vei har vært drevet av gode avtaler med fagforeninger som YS, Unio og NAL.
Partneransvarlig i Nordea Direct, Nina Farsund forteller at det også kommer inn mange søknader fra kunder som ikke er tilknyttet en fagforening, men at banken merker et ekstra stort trykk fra de som er organiserte og på utkikk etter medlemsrenten som gir ekstra lav rente på boliglånet. Hun sier også at alle privatpersoner kan bli medlem hos en av fagforeningene banken samarbeider med og dermed  få tilgang til de gode bankfordelene i Nordea Direct.

Korona-krisen påvirker privatøkonomien til folk flest  

Farsund legger ikke skjul på at korona-krisen har vært en bidragsyter i å rette folks oppmerksomhet mot hverdagsøkonomien sin. Hun forteller at for folk flest er boliglånet den aller største utgiften i privatøkonomien, noe som har gjort at mange nordmenn har blitt ekstra oppmerksomme på hvilke medlemsfordeler de kan få gjennom sitt forbund, og hvilken boliglånsrente de har krav på i en tid hvor mange møter både små og store økonomiske utfordringer. Hun forteller også at bankens fokus gjennom denne vedvarende krisen har vært å bistå kunder som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon, i tillegg til å behandle flere tusen søknader om blant annet bankbytte fra nye kunder. 

Hva lurer kundene på? 

I alle våre kanaler kontakter kunder oss med ulike bankrelaterte spørsmål, og temaene som går igjen handler ofte om refinansiering, rentesats, hvordan et bankbytte foregår, og  ulike spørsmål knyttet til avdragsfrihet. Farsund sier at stor interesse og høy aktivitet er utelukkende positivt og at hele banken jobber på spreng for å besvare og behandle alle henvendelser. Hun oppfordrer også alle som har bankrelaterte spørsmål til å ta en rask sjekk på nettsiden til Nordea Direct, her kan det godt hende at man finner gode svar på spørsmål man sitter inne med.

Mange søknader blir innvilget automatisk - noen krever likevel manuell behandling

Tross den store mengden innkommende søknader er det likevel mange som får godkjent søknaden i det øyeblikket de sender den inn. For søknader som krever en ekstrainnsats, trygger Farsund oss om at alle kluter settes til og at banken jobber med å prosessere alle henvendelser som krever manuell behandling. Med den enorme interessen rundt medlemsfordelene i Nordea Direct vil man i en periode fremover oppleve lengre ventetid enn normalt. De som må vente på svar får likevel god og løpende informasjon, og oppfølging underveis, sier hun.

Alle vil motta svar fra banken – men ventetid må påberegnes

Farsund avslutter med et viktig budskap, og hun får ikke sagt det nok - alle som har sendt oss en søknad eller en henvendelse vil få svar så fort det lar seg gjøre. 

Hun legger også til at grunnet vedvarende høy pågang er banken godt i gang med rekruttering av nyansatte til kunde- og kredittsenteret, og mange nyansatte er allerede på plass. Vi håper kundene har litt ekstra tid og tålmodighet da et tilbud fra Nordea Direct kan gi en besparelse på mange tusen kroner hvert eneste år.  For oss er det viktig å være konkurransedyktig både nå, men også over tid - og den lovnaden kan du som kunde være trygg på at vi kommer til å holde. 

Nina Farsund 1

Publisert 5. juni 2020